Italian Trulli

Hướng dẫn lắp đặt Camera Imou Bullet 2 trong nhà (IPC-F22)

Hướng dẫn lắp đặt Camera Imou Bullet trong nhà. Hướng dẫn này áp dụng chung cho các sản phẩm dòng Bullet 2, Bullet 2C, Bullet 2E, Bullet 2S.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!

Nguồn: https://www.imoulife.com/support/video