Tổng hợp băng thông và khả năng giải mã trên đầu ghi hình XVR (HD-Analog) Dahua

Bài viết này sẽ tổng hợp cho các bạn thông số băng thông vào/ ra và khả năng giải mã trên một số đầu ghi hình phổ thông của Dahua Nguồn từ: Dahua Technology – Leading Video Surveillance Solution Provider with CCTV Produc (dahuasecurity.com) 1. Băng thông vào – truyền tải…

đọc thêm

Tổng hợp băng thông và khả năng giải mã trên đầu ghi hình NVR Dahua

Bài viết này sẽ tổng hợp cho các bạn thông số băng thông vào/ ra và khả năng giải mã trên một số đầu ghi hình phổ thông của Dahua Nguồn từ: Dahua Technology – Leading Video Surveillance Solution Provider with CCTV Produc (dahuasecurity.com) 1. NVR1100 Dòng NVR100 và NVR1100…

đọc thêm