Tải xuống phần mềm cho Camera quan sát


1. Phần mềm từ Hikvision

Tổng hợp các phần mềm cho camera quan sát Hikvision và các công cụ hỗ trợ cài đặt, cấu hình. Hỗ trợ hệ điều hành Windows và MacOS.

A. Hikvision Windows App

STTTên ứng dụngPhiên bảnTải về
1SADP ToolV3.0.4.9 Tải về
2iVMS 4200V3.7.1.5_ETải về
3iVMS 4200 LiteV1.0.0.4Tải về
4Storage ServerV3.2.0.10Tải về
5Stream Media ServerV3.2.0.10Tải về
6Fix missing file msvcp120.dll (iVMS 4200)N/ATải về
7VS Player (Win64)V7.4.4.4Tải về
8VS Player (Win32)V7.4.4.6Tải về
9Batch ConfigurationV3.1.2.7Tải về
10EZVIZ PC StudioV2.1.1Tải về
11Remote BackupV3.0.2.3Tải về
12Traffic Incident Detection ClientV2.0.0.0Tải về
13Local Service ComponentsV1.0.0.15Tải về

B. Hikvision MacOS App

STTTên ứng dụngPhiên bảnTải về
1VSPlayer_mac64V2.0.0.4Tải về
2iVMS 4200V2.0.0.12Tải về
3Batch Configuration(mac64)V1.0.0.4Tải về
4SADP Tool (mac64)V1.0.0.4Tải về

2. Phần mềm từ Dahua

Tổng hợp phần mềm camera giám sát Dahua và các công cụ hỗ trợ cài đặt, cấu hình. Hỗ trợ hệ điều hành Windows và MacOS.

A. Dahua Windows App

STTTên ứng dụngPhiên bảnTải về
1SmartPSS Lite V1.003.0000000.0.RTải về
2SmartPSSV2.03.0Tải về
3Project Design ToolV1.002.0000000.0Tải về
4ConfigToolV5.000.0000001.9Tải về
5Smart PlayerV4.001.0000003.0Tải về
6Convert ToolV1.0.0Tải về
7DH ThermalV1.000.0000000.1Tải về
8SmartPSS-ACV1.001Tải về
9Disk ManagerV1.000.000003.2Tải về
10Disk CalculatorV1.000.000.00Tải về
11VDP Config Update 12.01.2022Tải về
12Imou Life for PCV2.1.5.1111Tải về

B. Dahua MacOS App

STTTên ứng dụngPhiên bảnTải về
1SmartPSS for (Chip M1)V2.003.0000005.0.TTải về
2SmartPSS for (Chip Intel)V2.03.0Tải về
3ConfigToolV2.001Tải về
4Smart Player (Chip Intel)V3.42.0Tải về

3. Phần mềm từ Uniview (UNV)

Tổng hợp phần mềm camera giám sát Dahua và các công cụ hỗ trợ cài đặt, cấu hình. Hỗ trợ hệ điều hành Windows và MacOS.

A. UNV Windows App

STTTên ứng dụngPhiên bảnTải về
1Display Share Client (for Win32/64-bit)2.1.00Tải về
2EZStation (for Win32-bit)B1130.3.9.2(IN)Tải về
3EZStation (for Win64-bit)B1130.3.11.0(IN)Tải về
4EZAccess (for Win64-bit) R1123.1.15.1Tải về
5Meeting Tool_VDTN/ATải về
6EZPlayerB1111.1.6.0(IN)Tải về
7EZToolsB0011P26(IN)Tải về
8EZWallR1121.1.5.0(IN)Tải về
9Two Layer Search Tool1.0.1Tải về
10EZCaptureToolN/ATải về

B. UNV MacOS App

STTTên ứng dụngPhiên bảnTải về
1EZStationB1113.3.10.0(IN)Tải về

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của tôi để tải xuống ứng dụng !!!