KBVISION – Firmware IPC Series N, N2, N3, PTZ, TiF, Ai, FullColor

Tổng hợp Firmware dành cho Camera IP của Kbvision. Danh sách các Firmware được phân chia theo từng dòng riêng biệt như: N, N2, N3, PTZ, TiF, Ai, FullColor.
Lưu ý: Đây chỉ là Firmware tham khảo.

Nội dung chính

I. IPC Series TiF

1. Dùng chung cho TiF – 2MP, 4MP, 5MP

Các thiết bị tương thích: KX-CAi2003N-TiF-A, KX-CAi2004N-TiF-A, KX-CAi4003N-TiF-A, KX-CAi4004N-TiF-A, KX-CAi5003N-TiF-A, KX-CAi5004N-TiF-A

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
108.07.2021V2.820.100Z001.0.T– Cập nhật chức năng: phát hiện khuôn mặt, khẩu trang
– Tên miền miễn phí kbvision.tv
Tải về

2. Dùng chung cho TiF – 8MP

Các thiết bị tương thích: KX-CAi8003N-TiF-A, KX-CAi8004N-TiF-A

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
124.05.2021V2.800.100Z000.0.R– Cập nhật chức năng: phát hiện khuôn mặt, khẩu trang
– Tên miền miễn phí kbvision.tv
Tải về

II. IPC Series Ai

1. Dùng chung cho CAi – 2MP

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
112.07.2021V2.800.100Z003.0.R– Tên miền miễn phí kbvision.tvTải về

2. Dùng chung cho CAi – 4MP

Các thiết bị tương thích: KX-CAi4204N-B, KX-CAi4203N-B, KX-CAi4205MN

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
124.11.2020V2.800.0000000.21.R– Cập nhật bảo mật (No)Tải về
218.01.2021V2.800.100Z006.0.T– Hỗ trợ Phát hiện khuôn mặt (No) Tải về
309.07.2021V2.800.100Z005.0.R.210709– Tên miền miễn phí kbvision.tv Tải về

3. Dùng chung cho DAi – 2MP, 5MP

Các thiết bị tương thích: KX-DAi2204N, KX-DAi2204N-EB, KX-DAi2203N, KX-DAi2203N-EB, KX-DAi2205MN-EB, KX-DAi5004MN-EB, KX-DAi5005MN-EB

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
114.11.2020V2.820.0000000.0.R– Cập nhật bảo mật (No)Tải về
203.04.2021V2.820.0000000.2.R– Hỗ trợ SMD, Phát hiện khuôn mặt (No) Tải về
303.07.2021V2.820.100Z001.0.R – Tên miền miễn phí kbvision.tv Tải về

III. IPC Series FullColor

1. Dùng chung cho tất cả dòng FullColor N3 – 2MP, 4MP

Các thiết bị tương thích: KX-CF2001N3-A, KX-CF2002N3-A, KX-CF2003N3-B, KX-CF4001N3-A, KX-CF4002N3-A, KX-CF4003N3-B

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
114.10.2020V2.800.0000000.24.R– Cập nhật bảo mật (No)Tải về
229.05.2020V2.800.100Z000.0.R– Tên miền kbvision.tv Tải về
320.07.2020V2.800.100Z002.0.R – Tên miền kbvision.tv
– Cập nhật bảo mật
Tải về
408.07.2021V2.820.100Z001.0.R – Cập nhật bảo mật CV
– Hỗ trợ IVS, tên miền kbvision.tv
Tải về

2. Dùng chung cho tất cả dòng FullColor N2 – 2MP

Các thiết bị tương thích: KX-AF2111N2, KX-AF2112N2 (Lô cũ từ 08/2021 trở về trước – Không KBVISION.TV)

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
123.03.2021V2.800.100Z003.0.R– Fix độ nhạy Day/ NightTải về

Các thiết bị tương thích: KX-AF2111N2, KX-AF2112N2 (Lô mới từ 08/2021 – 2022 trở về sau – Có KBVISION.TV)

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
124.08.2021V2.800.100Z000.0.R– Tên miền KBDDNS (QH2)Tải về

IV. IPC Series PTZ (Speedome)

1. KX-C2007ePN2, KX-C2008ePN2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
128.07.2021V2.810.100Z001.0.R– Tên miền Kbvision.tvTải về
217.12.2021V2.813.100Z000.0.R – Tên miền Kbvision.tv
– Fix lỗi Pattern ngáo ngơ
Tải về

2. KX-C2007IRPN2, KX-C2007sPN2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
103.02.2021V2.810.0000000.13.R– Cập nhật bảo mật (No)Tải về
226.05.2021V2.810.100Z000.0.R – Tên miền Kbvision.tv Tải về

3. KX-2007PN, KX-2007sPN, KX-2007IRPN

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
119.07.2019V2.640.100Z001.0.R– Tên miền Kbvision.tvTải về

4. KX-2007sPN (Ver 2016 – Không có P2P)

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
129.12.2021V2.810.00Z02.0.R– Hỗ trợ IVS
– Khôn logo KB
Tải về

5. KX-2008ePN, KX-2007ePN

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
107.09.2019V2.623.100Z000.0.T– Tên miền Kbvision.tvTải về
218.06.2020V2.800.100Z000.0.T– Cập nhật bảo mật (No) Tải về

6. KX-2008PN, KX-2308PN

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
120.06.2019V2.623.100Z001.0.T– Tên miền Kbvision.tvTải về
219.12.2019V2.800.100Z000.0.T– LGKB, Cập nhật bảo mật Tải về
314.01.2022V2.812.100Z000.0.R – Tên miền Kbvision.tvTải về

7. KX-2306PN

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
103.02.2021V2.810.0000000.13.R– Cập nhật bảo mât (No)Tải về

8. KX-C2006CPN-W

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
122.11.2021V2.811.100Z000.0.R– Tên miền KBVISION.TVTải về

9. KX-CAi2008ePN2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
114.04.2022V2.812.0000012.0.R– Cập nhật bảo mật
– Không LGKB, tên miêgn
Tải về

V. IPC Series AN3

1. KX-2011AN3, KX-2012AN3, KX-C2012AN3

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
118.10.2019V2.680.100Z001.0.R-LGKB, Không hỗ trợ tên miền kbvision.tvTải về

2. KX-4011AN3, KX-4012AN3, KX-C4012AN3

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
120.07.2020V2.800.100Z002.0.R– Tên miền kbvision.tvTải về

VI. IPC Series SN3

Dùng chung cho SN3 như: KX-2011SN3, KX-2012SN3, KX-4011SN3, KX-4012SN3, KX-C2011SN3, KX-C2012SN3, KX-C4011SN3, KX-C4012SN3

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
129.05.2020V2.800.100Z000.0.R – Tên miền kbvision.tv Tải về
220.07.2020V2.800.100Z002.0.R – Tên miền kbvision.tv Tải về

VII. IPC Series TN3

Dùng chung cho TN3 như: KX-2011TN3, KX-2012TN3, KX-A2011TN3, KX-A2012TN3

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
111.04.2020V2.800.101N002.0.R – Tên miền kbvision.tv Tải về
207.07.2021V2.800.100Z004.0.R– Tên miền Kbvision.tv
-Hỗ trợ PAL (25fps) / NTSC (30fps)
Tải về

VIII. IPC Series N3

Dùng chung cho N3 như: KX-C2003N3-B, KX-C4003N3-B (3.8mm & 6mm)

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
102.01.2019V2.622.100Z000.0.T – Cập nhật bảo mật (?)Tải về
208.07.2021V2.820.100Z001.0.R – Cập nhật bảo mật CV
– Hỗ trợ IVS, tên miền kbvision.tv
Tải về

IX. IPC Series N2

1. Fisheye KX-E0505FN2 (360 độ)

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
112.06.2020V2.800.100Z000.0.R-LGKB , không hỗ trợ tên miền kbvision.tvTải về
224.11.2020V2.800.0000000.21.R– Cập nhật bảo mật (No)Tải về

2. Dùng cho: KX-2003N2, KX-4003N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
116.01.2019V2.622.100Z000.0.T– Hỗ trợ tên miền kbvision.tvTải về

3. Dùng cho: KX-2005N2 (ống kính motorize chỉnh tay)

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
102.12.2019V2.800.100Z000.0.R -LGKB , không hỗ trợ tên miền kbvision.tvTải về

4. Dùng cho: KX-2011N2, KX-2012N2, KX-2001N2, KX-2002N2, KX-3001N2, KX-3002N2, KX-3011N2, KX-3012N2

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
109.07.2019V2.680.100Z000.0.R -LGKB , không hỗ trợ tên miền kbvision.tvTải về

5. Dùng cho: KX-A2111N2, KX-A2112N2

Các thiết bị tương thích: KX-AF2111N2, KX-AF2112N2 (Lô mới từ 08/2021 trở về trước – Không KBVISION.TV)

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
119.06.2020V2.680.100Z001.0.R -LGKB , không hỗ trợ tên miền kbvision.tvTải về
2 23.03.2021 V2.800.100Z003.0.R – LGKB – Fix độ nhạy Day/ Night Tải về

Các thiết bị tương thích: KX-A2111N2, KX-A2112N2 (Lô mới từ 08/2021 – 2022 trở về sau – Có KBVISION.TV)

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
124.08.2021V2.800.100Z000.0.R– Tên miền KBDDNS (QH2)Tải về

6. Dùng cho: KX-A3111N2, KX-A3112N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
125.08.2020V2.680.100Z001.0.R – Cập nhật bảo mậtTải về
228.07.2021V2.800.100Z001.0.R– Hỗ trợ tên miền kbvision.tvTải về

7. Dùng cho: KX-A4111N2, KX-A4112N2

Lưu ý quan trọng: Model này có 2 dòng được phân biệt bằng cách xem main board trên thiết bị. Nếu main đen là dòng cũ, main xanh là dòng mới. Cần nâng cấp Firmware đúng với dòng, nâng cấp sai sẽ dẫn đến hỏng thiết bị.

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
129.05.2020V2.800.100Z000.0.R.200529– MAIN XANH (MỚI) – Cập nhật bảo mậtTải về
207.01.2021V2.820.0000000.27.R– MAIN XANH (MỚI) – Cập nhật bảo mật (No)
– Hỗ trợ H265 luồng phụ
Tải về
330.04.2020V2.800.100Z002.0.R – MAIN ĐEN (CŨ) – LGKB Cập nhật bảo mật
-Hỗ trợ tên miền kbvision.tv
Tải về
430.04.2020V2.800.0000015.0.R – MAIN ĐEN (CŨ) – Cập nhật (No)
– Hỗ trợ luồng phụ substream ổn định hơn
Tải về

8. Dùng cho: KX-K2011N2, KX-K2012N2 (Bộ KIT)

Lưu ý: Đây là sản phẩm bán kèm trên bộ KIT IP của KBVISION

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
114.01.2020V2.115.0.3.R– Cập nhật add từ xa qua tên miền Onvif
– Hỗ trợ tên miền Kbvision.tv
Tải về

X. IPC Series N (cũ)

1. Fisheye KX-E0505FN, KX-0505FN, KX-E0504FN, KX-0504FN (360 độ)

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
102.12.2019V2.800.100Z003.0.R– Cập nhật bảo mật (No)
-Dùng cho KX-E0505FN và KX-0505FN
Tải về
207.07.2021V2.800.0000018.0.R – Cập nhật bảo mật (No) – CV
-Dùng cho KX-E0504FN và KX-0504FN
Tải về

2. Dùng cho: KX-2003AN, KX-2004AN

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
106.03.2017V2.460.0000.7.R– Fix nhảy IPTải về

3. Dùng cho iAN, iN, IMN (2MP, 4MP, 8MP) như: KX-2003iAN, KX-2004iAN, KX-8002iN, KX-8005iN, KX-8004iMN, KX-8005iMN, KX-D8002iN, KX-D8005iN, KX-D8004iMN, KX-D8005iMN

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
117.09.2018V2.622.100Z000.0.T– Hỗ trợ tên miền Kbvision.tvTải về

4. Dùng cho: KX-2003N, KX-2004N

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
115.01.2018V2.622.000000B.0.R– Cập nhật bảo mật (KB)
– Hỗ trợ tên miền quickddns.com
Tải về

5. Dùng cho: KX-1011N, KX-1012N, KX-1001N, KX-1002N, KX-2001N, KX-2002N, KX-2011N, KX-2012N

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
103.08.2017V2.420.0000.27.R– Hỗ trợ tên miền quickddns.comTải về

6. Dùng cho: KX-3011N, KX-3012N, KX-3001N, KX-3002N

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
127.12.2016V2.420.0000.20.R– Hỗ trợ tên miền quickddns.comTải về

7. Dùng cho: KX-4011N, KX-4012N, KX-4001N, KX-4002N

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
120.06.2017V2.620.0000.0.R– Hỗ trợ tên miền quickddns.comTải về

8. Firmware hỗ trợ tên miền kbvision.tv dành cho: KX-2001N, KX-2002N, KX-2011N, KX-2012N, KX-3011N, KX-3012N, KX-3001N, KX-3002N, KX-2003N, KX-2004N

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
113.06.2017V2.420.0001.20.R– Hỗ trợ tên miền Kbvision.tvTải về

9. Dùng cho: KX-H10WN, KX-H10PWN, KX-H20WN, KX-H20PWN

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ giao diện Web-GUI

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
111.06.2018V2.421.100Z000.0.T– Cập nhật bảo mậtTải về
225.07.2018V2.421.0000000.11.R – Cập nhật bảo mật Tải về

10. Dùng cho: KX-H13WN, KX-H13PWN, KX-H30WN, KX-H30PWN, KX-1301WN, KX-1302WN, KX-3001WN, KX-3002WN

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
128.07.2017V2.400.0000.15.R – Hỗ trợ tên miền Kbvision.tv Tải về
220.10.2017V2.460.0001.16.R – Hỗ trợ tên miền Kbvision.tv
– Fix giật hình
Tải về

11. Dùng cho: KX-D2002MN, KX-D4002MN

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
128.07.2021V2.820.100Z000.0.R – Hỗ trợ tên miền Kbvision.tv
– Cập nhật bảo mật – CV
Tải về

12. Dùng cho: KX-C8001N, KX-C8004N, KX-C8004MN-B, KX-C8005MN-B

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
128.07.2021V2.820.100Z000.0.R – Hỗ trợ tên miền Kbvision.tv
– Cập nhật bảo mật – CV
Tải về

Lưu ý: Nâng cấp đúng Firmware cho đúng model thiết bị. Nâng cấp sai có thể dẫn đến chết Camera.