Free download

Tài liệu được cung cấp miễn phí từ các nhà sản xuất như: Hikvision, Dahua, UNView, Yoosee, Xionmail, … Chúng tôi đã tổng hợp và thống kê chi tiết. Bạn có thể thấy nó dưới đây

Đa ngôn ngữ

C#, C++, Java, Python, …

Đa nền tảng

Windows, Linux, MacOS, iOS, Android

Tài liệu

Cập nhật liên tục mới nhất

Chức năng
Phiên bản

Chatbots: V1.1.6.2

24/7 Support: WEB 3.2

Teams: V6.1.6.45

Storage: V6.1.6.45

Storage: V6.1.6.45

Storage: V6.1.6.45

Storage:

tải về

Lưu ý quan trọng: Tài liệu SDK được lưu trữ tại https://mega.nz/. Do đó, một số trình duyệt cũ hơn (Windows 7 trở xuống) có thể không hỗ trợ tải xuống. Xin lỗi vì sự bất tiện này!

Chức năng
Phiên bản

Chatbots: V3.055.0000000.0.R

24/7 Support: V3.055.0000000.0.R

Teams: V3.055.0000000.0.R

Storage: V3.055.0000000.0.R

Storage: V3.055.0000000.0.R

Storage: V3.055.0000000.0.R

Storage: V3.052.0000002.0.R

Storage: V3.052.0000002.0.R

Storage: V3.055.0000000.0.R

Storage: V3.055.0000000.0.R

Storage: V3.055.0000000.0.R

Storage: V3.055.0000000.0.R

Storage: V3.055.0000000.0.R

Storage: V3.055.0000000.0.R

Storage: V3.052.0000002.0.R

Storage: V3.052.0000002.0.R

Storage: V3.052.0000002.0.R

Storage: V3.052.0000002.0.R

Storage: V3.044.0000000.2.R

Storage: V3.044.0000000.2.R

Storage: V3.044.0000000.2.R

Storage: V3.044.0000000.2.R

Storage: V3.044.0000000.2.R

Storage: V3.044.0000000.2.R

Storage: V3.044.0000000.2.R

Tải về

Lưu ý quan trọng: Tài liệu SDK được lưu trữ tại https://mega.nz/. Do đó, một số trình duyệt cũ hơn (Windows 7 trở xuống) có thể không hỗ trợ tải xuống. Xin lỗi vì sự bất tiện này!

Chức năng

Network Device SDK (for Windows 64-bit)

Network Device SDK (for Windows 32-bit)

Network Device SDK (for Android)

Network Device SDK_V2.3.18.0 (for iOS)

Phiên bản

Chatbots: V2.3.18.0

24/7 Support: V2.3.18.0

Teams: V2.3.18.0

Storage: V2.3.18.0

Tải về

Lưu ý quan trọng: Tài liệu SDK được lưu trữ tại https://mega.nz/. Do đó, một số trình duyệt cũ hơn (Windows 7 trở xuống) có thể không hỗ trợ tải xuống. Xin lỗi vì sự bất tiện này!

Chức năng

GwellDemo For Android

GWP2PSDK for iOS

Phiên bản

Chatbots: 2019.8.27

24/7 Support: 2021.07.13

Tải về

Lưu ý quan trọng: Tài liệu SDK được lưu trữ tại https://mega.nz/. Do đó, một số trình duyệt cũ hơn (Windows 7 trở xuống) có thể không hỗ trợ tải xuống. Xin lỗi vì sự bất tiện này!