EZVIZ Platform SDK (Android)

Tài liệu này được sử dụng để giới thiệu định nghĩa và trình gọi của API của SDK nền tảng EZVIZ mở (iOS). 1. Chức năng hoạt động Nhận danh sách thiết bị trong tài khoản Xem video trực tiếp và cài đặt dộ phân giải hiển thị Xem dữ…

đọc thêm

EZVIZ Platform SDK (iOS)

Tài liệu này được sử dụng để giới thiệu định nghĩa và trình gọi của API của SDK nền tảng EZVIZ mở (iOS). 1. Chức năng hoạt động Nhận danh sách thiết bị trong tài khoản Xem video trực tiếp và cài đặt dộ phân giải hiển thị Xem dữ…

đọc thêm

HIKVISION Web development kit SDK

Đây là bộ công cụ phát triển WEB 3.0 được phát triển dựa trên ActiveX và NPAPI, các giao diện được gói gọn trong Javascript. 1. Chức năng hoạt động Kết nối đến thiết bị Phát trực tiếp Phát lại bản ghi hình Điều khiển PTZ Chụp hình, ghi hình…

đọc thêm