Italian Trulli

Hướng dẫn kết nối WiFi Camera Imou Cruiser (IPC-S22FP, IPC-S42FP)

Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối WiFi cho Camera Imou Cruiser và Imou Cruiser SE:

  • IPC-S22FP, IPC-S42FP
  • IPC-S22FP-D, IPC-S42FP-D
  • IPC-S21FP, IPC-S41FP
  • IPC-S21FAP, IPC-S41FAP

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!

Nguồn: https://www.imoulife.com/support/video