Để thuận tiện hơn trong việc hỗ trợ cho khách hàng, CCTV App đã tổng hợp phần mềm và công cụ cấu hình thiết bị giám sát an ninh từ các hãng. Đây là những phần mềm được cập nhật mới nhất từ các hãng ở thời điểm hiện tại.

Nếu có liên kết nào tải về không thành công, vui lòng gửi phản hồi giúp chúng tôi. Xin cảm ơn bạn!

1. Ứng dụng di động từ iFAST TEAM

STTTên ứng dụngPhiên bảnTải xuống
1ConfigTool Mobile3.1.1Tải về
2SADPTool Mobile1.1.0Tải về
3DAV Player2.0.0Tải về
4DAV Player Plus1.1.0Tải về
5Get RTSP Camera Free1.0.0Tải về
6ONVIF View1.0.0Tải về
7ConfigTool Pro (Không quảng cáo)1.0.2Tải về
8SADPTool Pro (Không quảng cáo)1.0.0Tải về
9DAV Player Pro (Không quảng cáo)1.0.0Tải về

2. Ứng dụng di động từ Dahua

STTTên ứng dụngPhiên bảnTải xuống
1Imou Life 5.7.0Tải về
2DMSS (Khuyên dùng)1.91.002Tải về
3DMSS HD (Máy tính bảng)1.91.000Tải về
4DSS Mobile 22.50.000Tải về
5gDMSS Plus4.90.000Tải về
6gDMSS Lite3.53.001Tải về
7gDMSS HD Lite (Máy tính bảng)3.60.001Tải về
8gDMSS HD (Máy tính bảng)4.00.000Tải về

3. Ứng dụng di động từ Kbvision

STTTÊN ỨNG DỤNGPHIÊN BẢNTẢI XUỐNG
1KBVIEW Plus (Khuyên dùng)1.0Tải về
2KBONE3.0.1Tải về
3KBVIEW HD (Máy tính bảng)3.31.0102Tải về
4KBVIEW (Logo trắng – Hỗ trợ Android 9)4.0Tải về
5KBVIEW Lite4.31.0021Tải về
6KBVIEW Pro3.49.0003Tải về
7KBIVMS Mobile1.00.001Tải về
8Kbwatch6.6.1.19Tải về

4. Ứng dụng di động từ Hikvision

STTTÊN ỨNG DỤNGPHIÊN BẢNTẢI XUỐNG
1EZVIZ5.0.9.0420Tải về
2Hik-Connect4.14.1.0407Tải về
3iVMS-45004.7.7Tải về
4iVMS-4500 HD (Máy tính bảng)4.1.3Tải về
5HikCentral Mobile1.5.0Tải về
6HikCentral HD1.5.0Tải về
7HiLookVision3.10.1.0924Tải về

5. Ứng dụng di động từ UNV

STTTÊN ỨNG DỤNGPHIÊN BẢNTẢI XUỐNG
1EZView2.26.2Tải về
2EZLive1.17.3Tải về
3Uniarch1.5.1Tải về
4EZControl1.1.0Tải về

6. Ứng dụng di động khác

STTTÊN ỨNG DỤNGPHIÊN BẢNTẢI XUỐNG
1Yoosee00.46.00.69Tải về
2XMEye1.6.2.23Tải về
3XMEye Pro1.0.8Tải về
4vMEyeSuper2.4.2Tải về
5vMEyeSuper HD3.0.2Tải về
6VacronViewer1.31.0Tải về
7MIPC8.3.3.2Tải về
8Ebitcam8.3.3.2Tải về
9Global Smart1.0.2Tải về
10Global WiFi VN9.22Tải về
11P2PWIFICAM8.0.1.5Tải về
12PuratechX1.0.3Tải về
13VantechPro2.0.0Tải về
14Vantech_V11.6Tải về
15Vantech_V21.0.4Tải về
16AI_V33.8.0Tải về
17SuperLive Plus1.8.0Tải về
18SuperLive Pro2.8Tải về
19RView Pro1.0.7Tải về
20Vss Mobile2.12.9.2Tải về
21iCSee Pro8.5.0(G)BetaTải về
22iCSee6.5.8Tải về
23V380 Pro1.3.4Tải về
24EasyviewerLite4.60.000Tải về
25TechproSS Lite3.51.0001Tải về
26TechproSS HD Tablet Lite3.41.0000Tải về
27TechproSS Plus3.51.0002Tải về
28Fing11.2.0Tải về

Ngày cập nhật nội dung ứng dụng: 04/06/2021 (VN)

Nếu có liên kết nào tải về không thành công, vui lòng gửi phản hồi giúp chúng tôi. Xin cảm ơn bạn!