API là gì?

API hay Application Programming Interface là phương thức hay cơ chế cho phép 2 thành phàn của phần mềm giao tiếp với nhau. Hoặc vẫn được hiểu là giao diện lập trình ứng dụng. API cung cấp khả năng truy xuất đến một tập các hàm hay dùng. Nó khiến cho việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng trở nên hiệu quả hơn.

Nó hoạt động như thế nào đối với Camera?

  • Nhận thông tin thiết bị: Kiểu máy, phiên bản chương trình cơ sở, số sê-ri, …
  • Ngày thiết lập giờ, cài đặt network, cài đặt hình ảnh.
  • Cấu hình bảo trì: Khởi động lại, tự động khởi động lại, tắt máy.
  • Cấu hình các chức năng thông minh và truy xuất dữ liệu nhận dạng.
  • Hỗ trợ truy xuất kết quả nhận dạng khuôn mặt, biển số, sự kiện báo động, …

Tải xuống tài liệu

FREE

HTTP API for hikvision

Chức năng

EZVIZ Open SDK API Manual

Hikvision ISAPI Core Protocol (Intelligent Security API)

Hikvision CGI IPMD (IPMedia Device Management Protocol)

Hikvision IP Surveillance API PTZ Service Specification

Hikvision IP Surveillance API (RaCM Part)

Hikvision IP Surveillance API

Hikvision RTSP Interfaces and Development

Phiên bản

v4.2.0

v2.0 (2019)

v1.5.9

v2.0

v2.0

v2.6

Tải về

HTTP API for Dahua technology

Chức năng

Dahua HTTP API For DVR

Dahua HTTP API For IPC

Dahua IPC HTTP API

Dahua HTTP API For NVR – XVR – IPC

Phiên bản

v1.29

v1.67

v1.0.0

v2.67

Tải về

HTTP API for UNview

Chức năng

UNView HTTP API Interface List Json Block

UNView HTTP API Alarm Settings

UNView HTTP API Device & Chanel info

UNView HTTP API Images Settings

UNView HTTP API PTZ Control

UNView HTTP API Reboot – Logs & Event

UNView HTTP API Storage Settings

UNView HTTP API Time Settings

Phiên bản

v3.0

v3.0

v3.0

v3.0

v3.0

v3.0

v3.0

v3.0

Tải về

HTTP API for Axis

Chức năng

VAPIX® Library

Audio API for Axis device

Video capture API for Axis device

Machine learning API for Axis device

Overlay API for Axis device

Open standard APIs for Axis device

Parameter API for Axis device

HTTP API for Axis device

Event API for Axis device

Edge storage API for Axis device

License API for Axis device

Serial port API for Axis device

Pan tilt zoom API for Axis device

Phên bản

v3.1.0 – 3.4.2

v3.1.0 – 3.4.2

v3.1.0 – 3.4.2

v3.1.0 – 3.4.2

v3.1.0 – 3.4.2

v3.1.0 – 3.4.2

v3.1.0 – 3.4.2

v3.1.0 – 3.4.2

v3.1.0 – 3.4.2

v3.1.0 – 3.4.2

v3.1.0 – 3.4.2

v3.1.0 – 3.4.2

v3.1.0 – 3.4.2

Tải về