KBVISION – Firmware dành cho KBONE

Tổng hợp các phiên bản Firmware dành cho camera IP Home dòng KBONE. Các phiên bản Firmware được cập nhật theo thời gian.

Lưu ý:

  1. Các model hỗ trợ Web GUI logo mặc định là IP Camera (không có logo KBVISION).
  2. Đối với các dòng không có Web GUI, sử dụng ConfigTool để đặt IP tĩnh và nâng cấp Firmware.
  3. Tại một thời điểm, thiết bị chỉ sử dụng card LAN hoặc WiFi, không sử dụng đồng thời.
  4. Chức năng ghi hình luồng phụ có thể không hoạt động trên một số dòng thấp (không có Web GUI)
  5. Không nên cập nhật FW này nếu nó cũ hơn phiên bản hiện tại trên thiết bị

I. Hỗ trợ giao diện Web GUI – Tên miền

1. KN-2001WN, KN-2002WN, KN-2003WN.PIR, KN-B23RL

sttngàyphiên bảnghi chútải về
131-07-2020V2.680.100Z003.0.R-Hỗ trợ tên miền kbvision.tvTải về
229-04-2021V2.680.100Z006.0.R-Hỗ trợ sensor mới, không có tên miềnTải về

2. KN-4001WN, KN-4002WN, KN-B41

sttngàyphiên bảnghi chútải về
116.12.2020V2.680.100Z003.0.R-Hỗ trợ tên miền kbvision.tvTải về
222-04-2021V2.680.100Z004.0.R-Hỗ trợ sensor mới, không có tên miềnTải về

3. KN-C23 (WiFi AP)

sttngàyphiên bảnghi chútải về
120-11-2020V2.800.100Z002.0.R-Cập nhật bảo mật, không có tên miền KBTải về

4. KN-H23W (WiFi AP)

sttngàyphiên bảnghi chútải về
129-04-2020V2.800.100Z000.0.R-Cập nhật bảo mật, không có tên miền KBTải về

II. Không hỗ trợ giao diện Web GUI

1. KN-2011WN, KN-B21, KN-H20PW, KN-C20 (WiFi AP)

sttngàyphiên bảnghi chútải về
117-06-2020V2.680.100Z000.0.R-Cập nhật bảo mậtTải về
212-11-2020V2.680.100Z004.0.R-Cập nhật bảo mậtTải về
328.04.2021V2.680.100Z00B.0.T-Hỗ trợ tốt hơn cho SD CardTải về
423.09.2021V2.680.100Z00G.0.R-Hỗ trợ tua nhanh và HDRTải về

2. KN-A23 (WiFi AP)

sttngàyphiên bảnghi chútải về
111-09-2020V2.680.100Z002.0.R-Cập nhật bảo mậtTải về

3. KN-B21F, KN-B21FL KN-S25F (WiFi AP)

sttngàyphiên bảnghi chútải về
125-03-20212.680.100Z00A.0.R-Cập nhật bảo mậtTải về
222-06-2021V2.680.100Z00C.1.T-Hỗ trợ tốt hơn cho SD CardTải về

4. KN-H21P (WiFi AP)

sttngàyphiên bản-ghi chútải về
118-05-2021V2.680.100Z00E.0.RHỗ trợ tốt hơn cho SD CardTải về
223-09-2021V2.680.100Z00F.0.R-Cập nhật Sensor mớiTải về

5. KN-H21PA (WiFi AP)

sttngàyphiên bảnghi chútải về
112-10-2020V2.680.100Z001.0.R-Cập nhật bảo mậtTải về
224-03-2021V2.680.100Z009.0.R-Hỗ trợ tốt hơn cho SD CardTải về

6. KN-H21W, KN-H21PW

sttngàyphiên bảnghi chútải về
114-11-2019V2.680.100Z001.0.R-Fix Playback chậmTải về
210-12-2019V2.680.100Z001.0.R-Cập nhật Push NotifyTải về
329-04-2020V2.680.100Z003.0.R-Hỗ trợ sensor mới và cập nhật bảo mậtTải về

7. KN-H22PW

sttngàyphiên bảnghi chútải về
108-08-2019V2.680.100Z000.0.R-Cập nhật bảo mậtTải về
209-11-2020V2.680.100Z002.0.R-Xem lại ghi hình thất bại trên KBONETải về

8. KN-D23L

sttngàyphiên bảnghi chútải về
115.12.2021V2.811.100Z001.0.R-Cập nhật sensor mớiTải về

9. KN-B21F-D, KN-B21FL-D

sttngàyphiên bảnghi chútải về
108.10.2021V2.800.100Z002.0.R-Cập nhật bảo mật Tải về
214.01.2022V2.800.100Z003.0.R-Tối ưu độ nhạy đèn LED trắngTải về

10. KN-H21P-D, KN-H21W-D, KN-B21-D

sttngàyphiên bảnghi chútải về
106.10.2021V2.800.100Z001.0.R-Cập nhật bảo mật – LogoTải về
222.12.2022V2.800.19PI002.0.R-Fix PTZ tua nhanh trên app
-Tự kết nối lại wifi (WiFi tắt 3 tiếng
vẫn giữ nguồn cam)
Tải về

11. KN-H41P

sttngàyphiên bảnghi chútải về
125.05.2021V2.800.100Z000.0.R-Cập nhật bảo mật Tải về
217.11.2021V2.800.100Z003.0.R-Hỗ trợ tốt hơn SD CardTải về

Lưu ý: Nâng cấp đúng Firmware và đảm bảo đường truyền ổn định trong quá trình nâng cấp. Nếu bạn nâng cấp sai Firmware dẫn đến thiết bị hỏng, chúng tối sẽ không chịu trách nhiệm vấn đề này.

Contents (Nội dung)