Italian Trulli

Hướng dẫn kết nối WiFi Camera Imou Ranger 2 (IPC-A22)

Hướng dẫn áp dụng chung cho các dòng sản phẩm Imou Ranger 2 như:

  • IPC-A22EP, IPC-A22EP-D, IPC-A22EP-A, IPC-A22EP-B
  • IPC-A22EP-D, IPC-A22EP-D-V2, IPC-A22EP-D-V3
  • IPC-A22EP-G, IPC-A22EP-G-V2, IPC-A22EP-G-V3

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!

Nguồn: https://www.imoulife.com/support/video