Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset mật khẩu đầu ghi hình, IP camera trên một số hãng thông dụng được bán ra ở Việt Nam. Bài biết này có lẽ chưa đầy đủ nhưng phần nào sẽ hỗ trợ bạn có thêm kiến thức để xử lý vấn đề thường gặp.

I. Reset cứng IP Camera

STTNội dungLink xem chi tiết
1Đổi mật khẩu Camera KBONEhttps://youtu.be/iVuDUxHlyr0
2Đặt lại mật khẩu đầu ghi hình thông qua Emailhttps://youtu.be/GTDnlVLLrJo
3Xuất file XML đặt lại mật khẩu cho IP Camerahttps://youtu.be/sFg0xcxIMTI
4Reset mật khẩu Kbvision dòng D5/TD5 có chữ “Quên mật khẩu?Xem chi tiết tại đây

1. Reset cứng Camera KBONE

STTNội dungLink xem chi tiết
1Hướng dẫn reset cứng KN-2002WN, KN-4002WNhttps://cctvapp.net/?p=3339
2Hướng dẫn reset cứng KN-B21, KN-B21F, KN-B21FL, KN-B41A, KN-B41A1, KN-B41F, KN-B41FLhttps://cctvapp.net/?p=3342
3Hướng dẫn reset cứng KN-B23RL, KN-2003WN.PIRhttps://cctvapp.net/?p=3349
4Hướng dẫn reset cứng KN-B41, KN-2001WN, KN-4001WNhttps://cctvapp.net/?p=3355
5Hướng dẫn reset cứng KN-H21PW, KN-H21P, KN-H21PA, KN-H21P-Dhttps://cctvapp.net/?p=3358
6Hướng dẫn reset cứng KN-H21W, KN-H20W, KN-C20https://cctvapp.net/?p=3361
7Hướng dẫn reset cứng KN-H23W, KN-A23https://cctvapp.net/?p=3364
8Hướng dẫn reset cứng KN-H23W, KN-C23https://cctvapp.net/?p=3367
9Hướng dẫn reset cứng KN-S25F, KN- S45Fhttps://cctvapp.net/?p=3370
10Hướng dẫn reset cứng KN-W104, KN-W108https://cctvapp.net/?p=3373

2. Reset cứng Camera CAi – DAi (Kbvision)

STTNội dungLink xem chi tiết
1Hướng dẫn reset cứng KX-CAi4204N-Bhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-cai4204n-b/
2Hướng dẫn reset cứng KX-CAiF2003N-TiF-Ahttps://cctvapp.net/?p=3331
3Hướng dẫn reset cứng KX-DAi5005MN-EBhttps://cctvapp.net/?p=3334
4Hướng dẫn reset cứng KX-DAi5004MN-EBhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-dai5004mn-eb/

3. Reset cứng Camera dòng N (Kbvision)

STTNội dungLink xem chi tiết
1Hướng dẫn reset cứng KX-2011Nhttps://cctvapp.net/?p=3376
2Hướng dẫn reset cứng KX-C8001Nhttps://cctvapp.net/?p=3379
3Hướng dẫn reset cứng KX-D2002MNhttps://cctvapp.net/?p=3382
4Hướng dẫn reset cứng KX-D4002MNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-d4002mn/
5Hướng dẫn reset cứng KX-H10PWN, KX-H20PWNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-h10pwn-kx-h20pwn/
6Hướng dẫn reset cứng KX-H10WNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-h10wn/
7Hướng dẫn reset cứng KX-1301WN, KX-3001WNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-1301wn-kx-3001wn/
8Hướng dẫn reset cứng KX-1302WN, KX-3002WNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-1302wn-kx-3002wn/
9Hướng dẫn reset cứng KX-H13PWN, KX-H30PWNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-h13pwn-kx-h30pwn/
10Hướng dẫn reset cứng KX-H13WN, KX-H30WNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-h13wn-kx-h30wn/
11Hướng dẫn reset cứng KX-1001Nhttps://cctvapp.net/?p=3707
12Hướng dẫn reset cứng KX-2006PNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-2006pn/
13Hướng dẫn reset cứng KX-2007ePNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-2007epn/
14Hướng dẫn reset cứng KX-3011Nhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-3011n/
15Hướng dẫn reset cứng KX-3012Nhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-3012n/
16Hướng dẫn reset cứng KX-8308IRSNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-8308irsn/
17Hướng dẫn reset cứng KX-E1204FNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-e1204fn/
18Hướng dẫn reset cứng KX-4011Nhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-4011n/

4. Reset cứng Camera dòng N2 (Kbvision)

STTNội dungLink xem chi tiết
1Hướng dẫn reset cứng KX-A3111N2, KX-A2111N2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-a3111n2-kx-a2111n2/
2Hướng dẫn reset cứng KX-A4111N2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-a4111n2/
3Hướng dẫn reset cứng KX-AF2111N2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-af2111n2/
4Hướng dẫn reset cứng KX-C2007sPN2, KX-C2007sPNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-c2007spn2-kx-c2007spn/
5Hướng dẫn reset cứng KX-D2005N2, KX-D4005N2, KX-2005N2, KX-4005N2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-d2005n2-kx-d4005n2-kx-2005n2-kx-4005n2/
6Hướng dẫn reset cứng KX-E0505FN2, KX-0505FNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-e0505fn2-kx-0505fn/
7Hướng dẫn reset cứng KX-2011N2, KX-4011N2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-2011n2/

5. Reset cứng Camera dòng N3 (Kbvision)

STTNội dungLink xem chi tiết
1Hướng dẫn reset cứng KX-A2011TN3, KX-2011TN3https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-a2011tn3-kx-2011tn3/
2Hướng dẫn reset cứng KX-C2003N3-B, KX-2003N, KX-2003N2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-c2003n3-b-kx-2003n-kx-2003n2-kx-2003n/
3Hướng dẫn reset cứng KX-C2012AN3, KX-4012AN3, KX-2012AN3, KX-4012AN3https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-c2012an3-kx-4012an3/
4Hướng dẫn reset cứng KX-C4011SN3, KX-C2011SN3https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-c4011sn3-kx-c2011sn3/
5Hướng dẫn reset cứng KX-CF2001N3-Ahttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-cf2001n3-a/
6Hướng dẫn reset cứng KX-CF2003N3-Bhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-cf2003n3-b/
7Hướng dẫn reset cứng KX-CF4001N3-Ahttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-cf4001n3-a/
8Hướng dẫn reset cứng KX-2011N3https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-2011n3/

II. Reset cứng đầu ghi hình NVR – XVR – DVR

1. Reset cứng đầu ghi NVR (Kbvision)

STTNội dungLink xem chi tiết
1Hướng dẫn reset cứng KX-8114N2, KX-8118N2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-8114n2-kx-8118n2/
2Hướng dẫn reset cứng KX-A4K8104N2, KX-A4K8108N2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-a4k8104n2-kx-a4k8108n2/
3Hướng dẫn reset cứng KX-A8114PN2, KX-A8118PN2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-a8114pn2-kx-a8118pn2/
4Hướng dẫn reset cứng KX-A8124N2, KX-A8128N2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-a8124n2-kx-a8128n2/
5Hướng dẫn reset cứng KX-C4K8104SN2, KX-C4K8108SN2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-c4k8104sn2-kx-c4k8108sn2-kx-c4k8116sn2/
6Hướng dẫn reset cứng KX-C4K8116SN2, KX-C4K82326SN2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-c4k8116sn2/
7Hướng dẫn reset cứng KX-C8104WN2, KX-C8108WN2, KX-8104WN2, KX-8108WN2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-c8104wn2-kx-c8108wn2-kx-8104wn2-kx-8108wn2/
8Hướng dẫn reset cứng KX-CAi4K8104N2, KX-CAi4K8108N2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-cai4k8104n2-kx-cai4k8108n2/
9Hướng dẫn reset cứng KX-CAi4K8116N2, KX-CAi4K8232N2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-cai4k8116n2-kx-cai4k8232n2/
10Hướng dẫn reset cứng KX-8108PN2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-8108pn2/
11Hướng dẫn reset cứng KX-C4K8232SN2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-c4k8232sn2/

2. Reset cứng đầu ghi DVR – XVR (Kbvision)

STTNội dungLink xem chi tiết
1Hướng dẫn reset cứng KX-2K8208D5, KX-2K8108D5, KX-2K8104D5https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-2k8208d5-kx-2k8108d5-kx-2k8104d5/
2Hướng dẫn reset cứng KX-7104Ai, KX-7108Aihttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-7104ai-kx-7108ai/
3Hướng dẫn reset cứng KX-A7104SD6, KX-7104SD6, KX-7114SD6https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-a7104sd6-kx-7104sd6-kx-7114sd6-kx-7108sd6-kx-a7108sd6-kx-7118sd6/
4Hướng dẫn reset cứng KX-7108SD6, KX-A7108SD6, KX-7118SD6https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-7108sd6-kx-a7108sd6-kx-7118sd6/
5Hướng dẫn reset cứng KX-CAi7104TH1https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-cai7104th1/
6Hướng dẫn reset cứng KX-CAi7108TH1https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-cai7108th1/
7Hướng dẫn reset cứng KX-CAi7116H1https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-cai7116h1/
8Hướng dẫn reset cứng KX-DAi2K8116H2https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-dai2k8116h2/
9Hướng dẫn reset cứng KX-DAi8104TH3https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-dai8104th3/
10Hướng dẫn reset cứng KX-DAi8108TH3https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-dai8108th3/
11Hướng dẫn reset cứng KX-C7116H1, KX-7116H1https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-kx-c7116h1-kx-7116h1/

3. Reset mật khẩu đầu ghi hình Hikvision

STTNội dungLink xem chi tiết
1Cách đổi mật khẩu Camera Hikvision Xem chi tiết tại đây
2Tổng hợp mã DVR hỗ trợ Reset mật khẩu bằng Hik-Connect Xem chi tiết tại đây
3Hướng dẫn Reset mật khẩu Camera, đầu ghi hình Hikvision Xem chi tiết tại đây

4. Reset cứng đầu ghi NVR (Dahua)

STTNội dungLink xem chi tiết
1Hướng dẫn reset mật khẩu camera Dahua sử dụng Gmail Xem chi tiết tại đây
2Hướng dẫn đặt lại mật khẩu IP Camera Dahua bằng ConfigTool Xem chi tiết tại đây
3 Xuất file XML đặt lại mật khẩu cho IP Camera https://youtu.be/sFg0xcxIMTI
STTNội dungLink xem chi tiết
1Hướng dẫn reset cứng NVR-1108HS-S3, NVR-1104HS-S3https://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-nvr-1108hs-s3-nvr-1104hs-s3/
2Hướng dẫn reset cứng NVR4108-4KS2/L, NVR4104-4KS2/Lhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-nvr4108-4ks2-l-nvr4104-4ks2-l/

5. Reset cứng DVR – XVR (Dahua)

STTNội dungLink xem chi tiết
1Hướng dẫn reset cứng XVR5108HE-Xhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-xvr5108he-x/

III. Reset cứng chuông cửa – màn hình

1. Reset cứng chuông cửa Kbvision

STTNội dungLink xem chi tiết
1Hướng dẫn reset cứng chuông cửa KX-VDP01GWNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-chuong-cua-kx-vdp01gwn/
2Hướng dẫn reset cứng chuông cửa KX-VDP02GNhttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-chuong-cua-kx-vdp02gn/
3Hướng dẫn reset cứng chuông cửa KX-VDP22GN-Phttps://cctvapp.net/huong-dan-reset-cung-chuong-cua-kx-vdp22gn-p/

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Chúc bạn cài đặt thành công.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: