Để thuận tiện hơn trong việc hỗ trợ cho khách hàng, CCTV App đã tổng hợp phần mềm và công cụ cấu hình thiết bị giám sát an ninh từ các hãng. Đây là những phần mềm được cập nhật mới nhất từ các hãng ở thời điểm hiện tại.

Nếu có liên kết nào tải về không thành công, vui lòng gửi phản hồi giúp chúng tôi. Xin cảm ơn bạn!

1. Phần mềm từ Dahua

STTTên ứng dụngphiên bảnTải xuống
1SmartPSS2.03.0Tải về
2ConfigTool2.001Tải về
3SmartPlayer3.42.0Tải về
4DMSS (Mabook M1)1.91.002Tải về

2. Phần mềm từ Kbvision

STTTên ứng dụngphiên bảnTải xuống
1KB Mac x64 (MacOS 10.14 trở lên)2.03.0Tải về
2QCVIEW2.001Tải về
3SmartPlayer3.42.0Tải về
4ConfigTool2.001Tải về

3. Phần mềm từ Hikvision

STTTên ứng dụngphiên bảnTải xuống
1SADP Tool (32 bit)1.0.0.4Tải về
2SADP Tool (64 bit)1.0.0.4Tải về
3iVMS-4200 for MacOS2.0.0.12Tải về
4VSPlayer (32bit)1.0.0.0Tải về
5VSPlayer (64bit)1.0.0.0Tải về

3. Phần mềm từ UNV

STTTên ứng dụngphiên bảnTải xuống
1EZStation for MacOS3.2.2.1Tải về

Ngày cập nhật nội dung ứng dụng: 04/06/2021 (VN)

Nếu có liên kết nào tải về không thành công, vui lòng gửi phản hồi giúp chúng tôi. Xin cảm ơn bạn!