KBVISION – Firmware XVR: D6, SD6, H1, H2, H3, -D (H.264)

Tổng hợp các Firmware dành cho đầu ghi hình HD-Analog của Kbvision. Các phiên bản Firmware được cập nhật theo thời gian.

Lưu ý về việc fix lỗi: “invalid camera format”:

  1. Không hỗ trợ trên dòng H2, H3
  2. Dòng D6, SD6 chỉ hỗ trợ với FW từ 2018 trở về trước
  3. Dòng H1 chỉ hỗ trợ với FW từ 2019 trở về trước
  4. Các dòng khác như D/F4, D4, D5 không gặp vấn đề này

1. Firmware cho D6 – SD6

1. KX-A7104SD6, KX-A7108SD6, KX-7104SD6, KX-7108SD6, KX-7114SD6, KX-7118SD6, KX-7104D6, KX-7104TD6, KX-7108D6, KX-7108TD6, KX-8104D6

STTngàyphiên bảnghi chútải về
113-10-2020V3.218.100Z200.0.DKB- Fix lỗi playback trên KBView PlusTải về
205-02-2021V3.218.100Z202.0.DKB – Fix xem lại trên 4G/ KBView Plus Tải về
  • Firmware hỗ trợ “invalid camera format” cho dòng D6 (cần nâng cấp file fw chình + logo):
STTngàyModel áp dụngtải về
117-01-2018KX-7104TD6, KX-7108TD6, KX-7104D6, KX-7108D6, KX-8104D6, KX-8104TD6Tải về
217-01-2018KX-7116D6, KX-8108D6, KX-8108TD6Tải về
317-01-2018KX-8116D6, KX-7232D6Tải về
430-01-2018Logo – tên miền KbvisionTải về

2. Firmware cho H1

1. KX-7104H1, KX-7104TH1

STTngàyphiên bảnghi chútải về
115.05.2020V4.001.100Z200.0.RKB – Cập nhật bảo mậtTải về

2. KX-7108H1, KX-7108TH1, KX-8104H1, KX-8104TH1, KX-D8104H1, KX-D8104TH1

STTngàyphiên bảnghi chútải về
102-06-2018V4.000.100Z101.0.RKB – Dành cho 8104H1 có quạt Tải về
224-11-2020V4.001.100Z201.0.RKB – Dành cho 8104H1 không quạt – Hỗ trợ CVI 5MP 16:9Tải về

3. KX-7116H1, KX-C7116H1, KX-7216H1, KX-C7216H1, KX-8108H1, KX-8108TH1, KX-D8108H1, KX-D8108TH1, KX-2K8104H1, KX-D2K8104H1, KX-4K8104H1, KX-D4K8104H1

STTngàyphiên bảnghi chútải về
124-11-2020V4.001.100Z201.0.RKB – Hỗ trợ CVI 5MP 16:9Tải về

4. KX-7232H1, KX-C7232H1, KX-8116H1, KX-8216H1, KX-8416H1, KX-D8116H1, KX-D8216H1, KX-D8416H1, KX-2K8108H1, KX-D2K8108H1, KX-4K8108H1, KX-D4K8108H1

STTngàyphiên bảnghi chútải về
124-11-2020V4.001.100Z201.0.RKB – Hỗ trợ CVI 5MP 16:9Tải về

5. KX-8232H1, KX-D8232H1, KX-8832H1, KX-D8832H1, KX-8432H1, KX-D8432H1, KX-2K8116H1, KX-D2K8116H1

STTngàyphiên bảnghi chútải về
124-11-2020V4.001.100Z201.0.RKB – Hỗ trợ CVI 5MP 16:9Tải về

6. KX-CAi7116H1

STTngàyphiên bảnghi chútải về
121.07.2021V4.001.100Z200.1.RKB – Fix tua nhanh/ giật hình khi xem lại playbackTải về

3. Firmware cho H2

1. KX-DAi8104H2, KX-DAi8104TH2,

STTngàyphiên bảnghi chútải về
118-11-2020V4.001.100Z201.0.RKB – Hỗ trợ CVI 5MP 16:9Tải về

2. KX-DAi8108H2, KX-DAi8108TH2, KX-DAi2K8104H2

STTngàyphiên bảnghi chútải về
118-11-2020V4.001.100Z201.0.RKB – Hỗ trợ CVI 5MP 16:9Tải về

3. KX-DAi8116H2, KX-DAi2K8108H2

STTngàyphiên bảnghi chútải về
118-11-2020V4.001.100Z201.0.RKB – Hỗ trợ CVI 5MP 16:9Tải về
218-05-2021V4.001.100Z202.0.DKB – Fix nhiễu mè trên cam CVITải về

4. KX-DAi8232H2, KX-DAi8432H2

STTngàyphiên bảnghi chútải về
114.07.2021V4.001.100Z201.0.RKB – Cập nhật bảo mậtTải về

4. Firmware cho H3

1. KX-DAi8104TH3, KX-DAi8104H3

STTngàyphiên bảnghi chútải về
124-05-2021V4.001.100Z200.1.RKB – Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng ViệtTải về
205-05-2022V4.001.100Z202.0.R. KB – Fix nhiễu mè Ai-CodeTải về

2. KX-DAi8108TH3, KX-DAi8108H3

STTngàyphiên bảnghi chútải về
105-02-2021V4.001.100Z200.0.RKB – Firmware cập nhật bảo mậtTải về
2 05-05-2022 V4.001.100Z202.0.RKB – Fix nhiễu mè Ai-Code Tải về

3. KX-DAi8116H3, KX-DAi8216H3, KX-DAi8416H3

STTngàyphiên bảnghi chútải về
123.05.2022V4.001.100Z200.0.D KB – Fix nhiễu mè Ai-Code
Fix lỗi treo khi chuyển kênh IPC (Chừa 2)
Tải về

5. Firmware cho -D (H.264 – 2021)

1. KX-D8232-D, KX-D4232-D

Dòng này hỗ trợ camera CVI 5MP tỉ lệ 16:9. Chẩn nén H.264

STTngàyphiên bảnghi chútải về
128.09.2021V4.000.100Z200.0.RKB – Cập nhật bảo mậtTải về

Lưu ý: Nâng cấp đúng Firmware cho đúng model thiết bị và đảm bảo đường truyền internet ổn định trong quá trình nâng cấp. Nâng cấp sai Firmware có thể dẫn đến chết thiết bị.