KBVISION – Firmware NVR: N2, SN2, NR3, N3, ND, NVR-AI

Tổng hợp các Firmware dành cho đầu ghi hình NVR của Kbvision. Các phiên bản Firmware được cập nhật theo thời gian.

Lưu ý:

  1. Hiện tại không hỗ trợ add P2P từ IPC về NVR từ cuối năm 2017 đến nay
  2. Khi thêm P2P từ IPC vào NVR cần lưu ý đến fw hiện tại của IPC do Kbvision có 2 server P2P
  3. Đầu ghi NVR dòng N3, NR3 không hỗ trợ tên miền kbvision.tv (có thể dùng kbddns.com)

I. NVR-81xxN2

1. KX-8104N2, KX-8108N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
113-10-2017V3.205.0000000.0.RHỗ trợ gán P2P IPC vào NVR – Không logo KBTải về

2. KX-8104PN2, KX-8108PN2, KX-A8104PN2, KX-A8108PN2 (NVR-PoE)

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
101-02-2019V3.216.0000001.0.RKhông logo KBTải về
219-04-2019V3.216.100Z200.0.RKB- Cập nhật bảo mậtTải về
322-06-2020V4.001.100Z200.0.RKB- Cập nhật bảo mậtTải về

3. KX-8114N2, KX-8118N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
101-02-2019V3.216.0000001.0.RKhông logo KBTải về
207-01-2019V3.216.100Z200.0.TKB- Cập nhật bảo mậtTải về
328-09-2020V4.001.100Z200.0.D– Fix add từ xa với kênh > 9 (2 file up thứ tự)
– Hỗ trợ tên miền kbvision.tv
Tải về

4. KX-8124N2, KX-8128N2, KX-A8124N2, KX-A8128N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
122-06-2020V4.001.100Z200.0.RKB- Cập nhật bảo mậtTải về
224-11-2020V4.001.0000005.0.RFix add từ xa với kênh > 9, không logo KBTải về

5. KX-8104WN2, KX-8108WN2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
101-09-2016V3.200.0000.0.RLâu quá không nhớ :))Tải về

6. KX-8116N2, KX-8232N2, KX-8432N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
115-02-2017V3.200.0000.0.RCập nhật bảo mật – không logo KBTải về

7. KX-8216N2, KX-8432N2, KX-8832N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
121-03-2017V3.202.0000.1.RFirmware P2P Server mớiTải về

II. NVR-81xxN, NVR-81xxND

STTMOdelNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
1KB-8216N01-09-2016V3.200.0000.0.RKB- Cập nhật bảo mậtTải về
2KB-8104ND20-04-2017V3.200.0000.0.TKB- Cập nhật bảo mậtTải về

III. NVR-4K-Ai

1. KX-CAi4K8104N2, KX-CAi4K8108N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
108-02-2021V4.001.0000000.0.RCập nhật bảo mật – không logo KBTải về

2. KX-CA4K8216N2, KX-CAi4K8216N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
114-08-2020V4.001.0000000.2.RNhận diện ban đêm – không logo KBTải về

IV. NVR-4K8xxN2

1. KX-4K8104N2, KX-4K8108N2, KX-A4K8104N2, KX-A4K8108N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
119-11-2019V4.000.100Z101.0.RKB- Fix decode chế độ 4KTải về
217-09-2020V4.001.0000003.2.RCập nhật bảo mật – không logo KBTải về
316-07-2021V4.001.100Z200.0.RGiao diện 4.0 – Tên miền kbvision.tv
Cập nhật bảo mật
Tải về

2. KX-4K8116N2, KX-4K8216N2, KX-4K8416N2, KX-4K8816N2, KX-4K8232N2, KX-4K8432N2, KX-4K8864N2, KX-C4K8116N2, KX-C4K8216N2, KX-C4K8416N2, KX-C4K8232N2, KX-C4K8432N2, KX-C4K8864N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
124-04-2020V4.001.0000000.2.RFix main-sub stream trên tivi – không logo KBTải về
210-06-2020V4.001.100Z200.0.RKB – Cập nhật bảo mậtTải về
308-12-2021V4.001.100Z200.0.RCập nhật bảo mật – Giao diện 4.0
Hỗ trợ tên miền kbvision.tv
Tải về
406-11-2017V3.215.100Z200.0.RWeb GUI 3.0 – Kbvision.tv
Bản cũ ổn định nhất
Tải về

3. KX-E4K816128N2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
103-07-2019V3.216.0000000.1.RKB – Cập nhật bảo mật – không tên miền kbvision.tvTải về

V. NVR-4K8xxPN2

1. KX-4K8104PN2, KX-4K8108PN2, KX-C4K8104PN2, KX-C4K8108PN2

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
119-11-2019V4.000.100Z101.0.RKB – Cập nhật bảo mậtTải về

VI. NVR-C4K8xxSN2

1. KX-C4K8104SN2, KX-C4K8108SN2, KX-C4K8116SN2, KX-C4K8216SN2, KX-C4K8416SN2

Lưu ý: Firmware này chỉ dùng cho đầu ghi 4 – 8 – 16 kênh dòng SN2. Không dùng được cho loại 32 kênh

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
105-06-2020V4.000.100Z200.0.RKB – Cập nhật bảo mậtTải về
230-12-2020V4.001.0000000.0.RHỗ trợ Toshiba 6-8TB – không logo KBTải về
215-04-2021V4.001.100Z200.0.RKB – Hỗ trợ Toshiba 6-8TBTải về

2. Dùng chung cho dòng NVR-SN2, bao gồm 4 – 8 – 16 – 32 kênh (KX-C4K8232SN2, KX-C4K8432SN2)

Lưu ý: Firmware này dùng chung cho đầu ghi 4 – 8 – 16 – 32 kênh dòng SN2.

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
124-11-2021V4.001.100Z201.0.RKB – Cập nhật bảo mậtTải về
222-02-2022V4.001.100Z201.0.T KB – Fix ẩn List device khi add đầu thu
(Lưu ý: Cần nâng cấp FW 24-11-2022 trước)
Tải về

VII. NVR-4K8xxN3

1. KX-4K8416N3, KX-4K8816N3, KX-4K8423N3, KX-4K8832N3, KX-4K8864N3

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
131-10-2019V4.001.0000000.3.RKB – Fix eSata (có kbvision.tv)Tải về
219-05-2020V4.001.0000000.3.R.Fix đăng nhập local – không logo KBTải về

Lưu ý:

  1. Firmware này không hỗ trợ tên miền miễn phí kbvision.tv
  2. Có thể sử dụng tên miền kbddns.com

VIII. NVR-4K8xxNR3

1. KX-4K8416NR3, KX-4K8816NR3, KX-4K8423NR3, KX-4K8832NR3, KX-4K8864NR3

STTNGÀYPHIÊN BẢNGHI CHÚTẢI VỀ
110-10-2020V4.001.0000003.2.RKB – Cập nhật bảo mật (2 file up thứ tự)Tải về

Lưu ý:

  1. Firmware này không hỗ trợ tên miền miễn phí kbvision.tv
  2. Có thể sử dụng tên miền kbddns.com