Hướng dẫn cấu hình Mikrotik theo từng bước – Phần 3: Cài đặt Wifi Marketing

Các bước cài đặt Wifi Marketing trên Mikrotik Áp dụng cho RouterOS v6.32 trở đi, các bản cũ hơn thì thư mục hotspot sẽ thay đổi. Để cài đặt thành công, các bạn cần theo các bước sau: Tạo id của thiết bị (NAS_ID) trên trang admin.wifibiz.net Cài đặt router…

đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình Mikrotik theo từng bước – Phần 2: Thiết lập bảo mật và Wireless

Tiếp nối bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cấu hình cơ bản cho Mikrotik. Thì trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt về chế độ bảo mật, Wireless AP chính, Virtual AP Wireless Với các thiết bị Mikrotik có hỗ trợ Wireless, mặc định…

đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình Mikrotik theo từng bước – Phần 1: Cấu hình cơ bản

Mikrotik là hãng cung cấp thiết bị đến từ Châu Âu với hệ điều hành RouterOS rất nổi tiếng. Ở bài viết này SmartWifi sẽ hướng dẫn cấu hình Mikrotik theo từng bước cho một router bất kỳ. Các hình ảnh trong bài viết này được thực hiện trên router Mikrotik RB750Gr3. Đây…

đọc thêm