Cấu hình luồng RTSP trên EZVIZ

Làm cách nào để định cấu hình luồng RTSP? Để cấu hình RTSP, hãy làm theo các bước bên dưới(Sử dụng VLC để phát luồng RTSP) Khởi tạo và kết nối thiết bị với hệ thống mạng Mở ứng dụng VLC Chọn: “Open Network Stream…” Nhập thông tin kết nối…

đọc thêm