Italian Trulli

Xử lý lỗi xuất File XML Reset mật khẩu thất bại trên Camera Dahua, Kbision

Khi sử dụng ConfigTool để xuất file XML reset mật khẩu, đôi khi bạn sẽ nhận được thông báo xuất file thất bại. Hãy cùng mình tìm hiểu cách khắc phục trong bài viết này.

Để xử lý lỗi này, hãy thử 2 cách như sau:

Bạn có thể thao tác thay đổi Network Profile từ Private thành Public và ngược lại. Sau đó thử xuất lại file XML reset.

Với cách này, sẽ đạt kết quả 100% thành công. Bạn cần sử dụng một dây Cat mạng và kết nối trực tiếp thiết bị vào cổng mạng (LAN) trên máy tính.

Sau đó hãy xem chi tiết địa chỉ IP, Gateway Subnet của thiết bị. Như hình dưới, thiết bị đang dùng dãy mạng 192.168.4.1

Tiếp theo, bạn cần đặt IP Tĩnh cho card mạng máy tính cùng dãy mạng với thiết bị. Hình bên dưới, mình sẽ đặt IP cho máy tính là 192.168.4.22 (thay số cuối cùng trong phạm vi từ 2 -> 254), giữ nguyên Gateway và Subnet giống thiết bị.

Tiến hành xuất lại File XML reset mật khẩu, sẽ được thông báo thành công như sau:

Hãy gửi file reset mật khẩu vừa xuất được đến Nhà Phân phối nơi bạn nhập hàng để được hỗ trợ. Nếu thiết bị của bạn được phân phối bởi KBT, hãy gửi file này về email: htkt@kbvision.vn sẽ có kỹ thuật phụ trách chỗ trợ bạn.

Sau khi nhận được file trả về từ kỹ thuật, hãy nhập vào ứng dựng để tiến hành reset mật khẩu.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!