Italian Trulli

[Video] Hướng dẫn reset mật khẩu đầu ghi hình Dahua thông qua Email

Ngoài cách reset mật khẩu bằng nút cứng trên mainboard, hiện nay đa phần đầu ghi hình Dahua sẽ hỗ trợ reset mật khẩu thông qua Email.

Với cách reset này, bạn cần thao tác trực tiếp trên màn hình thông qua cổng HDMI 2 hoặc VGA. Thao tác như sau: