Italian Trulli

Hướng dẫn kết nối WiFi cho Camera Imou Cue 2 (IPC-C22)

Hướng dẫn áp dụng chung cho các model Imou Cue 2. Camera chỉ hỗ trợ WiFi băng tần 2.4Ghz, không hỗ trợ băng tần 5Ghz:

  • IPC-C22CP, IPC-C22EP
  • IPC-C22EP-A, IPC-C22EP-D

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!

Nguồn: https://www.imoulife.com/support/video