Italian Trulli

Danh sách thiết bị KBONE hỗ trợ HDR và Fast Playback

Xin chào các bạn, để thuận tiện cho việc lắp đặt và sử dụng các sản phẩm của KBONE, mình đã tổng hợp các model hỗ trợ chức năng HDR (làm rõ hình ảnh vùng sáng và tối) và chức năng Fast Playback (tua nhanh khi xem lại trên thẻ nhớ).

Lưu ý: Chỉ hỗ trợ trên một số model nhất định. Để sử dụng chức năng này, phụ thuộc vào cả phiên bản phần mềm KBONE và phiên bản Firmware của thiết bị

I. Phiên bản ứng dụng KBONE hỗ trợ

1. Trên thiết bị Android

  • Phiên bản hiện tại: 3.0.7
  • Kích thước: 100 MB
  • Cần có Android: 5.0 trở lên
  • Đã cập nhật: 5 tháng 8, 2021

1. Trên thiết bị IPhone (iOS)

  • Phiên bản hiện tại: 3.0.7
  • Kích thước: 204,2 MB
  • Cần có iOS: iOS 9.0 trở lên
  • Đã cập nhật: 10 thg 8, 2021

II. Danh sách thiết bị hỗ trợ HDR

STTModelFirmware
1KN-B21FAfter V2.680.100Z00C.1.T.210622
2 KN-B21FLAfter V2.680.100Z00C.1.T.210622
3KN-H21P After V2.680.100Z00E.0.R.210518
4KN-H41P After V.R.210525
5KN-S25F After V2.680.100Z00C.1.T.210622
6KN-S45F After V2.800.100Z004.0.R.211117
7KN-B41AAfter V.R.210416
8KN-B41A1After V2.800.100Z004.0.R.211117
9KN-B41FL1After V2.800.100Z004.0.R.211117
10KN-B21F-, KN-B21FL-DAfter V2.800.100Z002.0.R.211008
11KN-H21P-D, KN-B21-D, KN-H21W-DAfter V2.800.100Z001.0.R.211006

III. Danh sách thiết bị hỗ trợ Fast Playback (Tua nhanh khi xem lại)

STTModelFirmware
1KN-2001WNAfter V2.680.100Z006.0.R.210717
2KN-2002WN After V2.680.100Z006.0.R.210717
3KN-4001WN, KN-4002WN, KN-B41 After V2.680.100Z004.0.R.210717
4KN-2003WN.PIRAfter V2.680.100Z006.0.R.210717
9KN-B21FAfter V2.680.100Z00C.1.T.210622
10 KN-B21FLAfter V2.680.100Z00C.1.T.210622
13KN-H21P After V2.680.100Z00E.0.R.210518
14KN-H41P After V.R.210525
15KN-S25F After V2.680.100Z00C.1.T.210622
16KN-S45F After V2.800.100Z004.0.R.211117
17KN-B41AAfter V.R.210416
18KN-B41A1After V2.800.100Z004.0.R.211117
19KN-B41FL1After V2.800.100Z004.0.R.211117
20KN-B21F-, KN-B21FL-DAfter V2.800.100Z002.0.R.211008
21KN-H21P-D, KN-B21-D, KN-H21W-DAfter V2.800.100Z001.0.R.211006

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Bài viết được cập nhật tại thời điểm 14/12/2022

Contents (Nội dung)