Italian Trulli

Thiết bị IMOU nào hỗ trợ HDR và Fast Playback?


Xin chào các bạn, để thuận tiện cho việc lắp đặt và sử dụng các sản phẩm của IMOU, mình đã tổng hợp các model hỗ trợ chức năng HDR (làm rõ hình ảnh vùng sáng và tối) và chức năng Fast Playback (tua nhanh khi xem lại trên thẻ nhớ).

Lưu ý: Chỉ hỗ trợ trên một số model nhất định. Để sử dụng chức năng này, phụ thuộc vào cả phiên bản phần mềm IMOU Life và phiên bản Firmware của thiết bị


I. Phiên bản ứng dụng IMOU Life hỗ trợ

1. Trên thiết bị Android

  • Phiên bản hiện tại: 5.7.2
  • Kích thước: 98M
  • Cần có Android: 5.0 trở lên
  • Đã cập nhật: 12 tháng 7, 2021

1. Trên thiết bị IPhone (iOS)

  • Phiên bản hiện tại: 5.7.2
  • Kích thước: 205,8 MB
  • Cần có iOS: iOS 9.0 trở lên
  • Đã cập nhật: 13 tháng 7, 2021

II. Danh sách thiết bị hỗ trợ HDR

STTModelFirmware
1IPC-A22EAfter V2.680.0000000.11.R.210624
2IPC-C22EAfter V2.680.0000000.11.R.210624
3IPC-F22After V2.680.0000000.17.R.210520
4IPC-F22FAfter V2.680.0000000.17.R.210520
5IPC-F22FEAfter V2.680.0000000.17.R.210520
6IPC-C22CPAfter V2.680.0000000.17.R.210520
7IPC-C22SPAfter V2.680.0000000.17.R.210520
8IPC-C22EP-AAfter V2.680.0000000.17.R.210520
9IPC-A22EP-AAfter V2.680.0000000.17.R.210520
10IPC-S22FPAfter V2.680.0000000.17.R.210520

III. Danh sách thiết bị hỗ trợ Fast Playback (Tua nhanh khi xem lại)

STTModelFirmware
1IPC-G22PAfter V2.680.0000000.22.R.20102
2IPC-D22PAfter V2.680.0000000.22.R.20102
3IPC-G26EP(Not Sure)After V2.680.0000000.22.R.20102
4IPC-K22PAfter V2.800.0000000.15.R.210630
5IPC-A22EAfter V2.680.0000000.10.R.210313
6IPC-C22EAfter V2.680.0000000.10.R.210313
7IPC-F22After V2.680.0000000.14.R.210313
8IPC-F22FAfter V2.680.0000000.14.R.210313
9IPC-F22FE After V2.680.0000000.14.R.210313
10IPC-C22CP After V2.680.0000000.14.R.210313
11IPC-C22SP After V2.680.0000000.14.R.210313
12IPC-C22EP-A After V2.680.0000000.14.R.210313
13IPC-A22EP-A After V2.680.0000000.14.R.210313
14IPC-S22FP After V2.680.0000000.14.R.210313

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Bài viết được cập nhật tại thời điểm 19/08/2021

Contents (Nội dung)