Hướng dẫn đăng ký và thêm thiết bị vào phần mềm Hik-Connect

Để kết nối thiết bị vào Hik-Connect mọi người làm trong 3 bước sau đây và lưu ý các bước đều được thực hiện trên App Hik-connect


Bước 1: Đăng ký tài khoản thông qua Hik-connect App


Bước 2: Kích hoạt


Bước 3: Gán thiết bị


Lưu ý:

Nếu người dùng muốn sử dụng dịch vụ tên miền Hik-connect, có thể tiến hành các bước sau:

Truy cập cửa sổ device > Kích chọn biểu tượng Add (+) > Chọn Manual Adding > Trong mục Register Mode chọn ‘Hik-Connect’ > Select a domain name (Thiết bị sẽ được tự động đẩy lên để lựa chọn gán vào) > Cuối cùng nhập user và mật khẩu để hoàn tất việc gán thiết bị bằng tên miền Hik-connect


Trường hợp khách hàng không thể tiến hành mở thủ công hoặc kích hoạt UPnP, họ vẫn có thể xem trực tiếp camera bẳng cửa sổ Hik-Connect

Chúc các bạn cài đặt thành công! Nguồn: https://phuongviethcm.com/

Contents (Nội dung)