Italian Trulli

Tạo và cài đặt tên miền No-IP miễn phí cho Camera

Tạo và cài đặt tên miền No IP miễn phí cho Camera thương hiệu Dahua, Kbvision và các thương hiệu OEM tương đương.

Sau khi cài đặt tên miền No-IP sẽ miễn phí trong 30 ngày. Sau 30 ngày bạn cần đăng nhập vào trang quản trị No-IP xóa và tạo lại tên miền (không cần cài lại trên đầu ghi)