Italian Trulli

Cài đặt lưu trữ camera trên Hosting CPanel với FTP

Cài đặt lưu trữ camera trên Hosting CPanel với FTP. Áp dụng cài đặt cho camera thương hiệu Dahua, Kbvision và các thương hiệu OEM tương đương.