Italian Trulli

Yoosee Platform SDK (Android)

Tài liệu này sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập kết nối đến thiết bị của Yoosee, và cấu hình thiết bị

1. Chức năng hoạt động

  • Đăng nhập tài khoản
  • Xem trực tiếp
  • Phát lại dữ liệu ghi hình
  • Lấy hình ảnh báo động
  • Cài đặt cảm biến
  • Cài đặt email báo động
  • ….

2. Tải xuống SDK

STTTên phiên bảnTải xuống SDK

1

Yoosee SDK demo – GwellDemo

Tải xuống

3. Hướng dẫn cài đặt

Xem: Tài liệu hướng dẫn Yoosee SDK trên Android

Contents (Nội dung)