Italian Trulli

UNV SDK – Kết nối và cấu hình thiết bị

Tổng hợp UNV SDK, đây là bộ mã nguồn hướng dẫn bạn kết nối đến thiết bị: IP Camera, DVR, XVR và thực hiện các thao tác cấu hình thiết bị.

1. Chức năng hoạt động

  1. Kết nối và phát trực tiếp luồng video từ thiết bị
  2. Tìm kiếm, xem lại và tải về dữ liệu ghi hình

2. Tải xuống SDK

STTTên phiên bảnTải xuống SDK

1

Network Device SDK_V2.3.0.0 (for iOS)

Tải về
2————————————————–
Network Device SDK (for Android)

Tải về
3————————————————–
Network Device SDK (for Windows 64-bit)

Tải về
3————————————————–
Network Device SDK (for Windows 32-bit)

Tải về

3. Hướng dẫn cài đặt

Mã nguồn UNV SDK được sưu tầm từ https://uniview.com/Support/Download_Center/SDK/. Đây là file mã nguồn trực tiếp từ UNV, chưa qua chỉnh sửa.

Sau khi tải xuống mã nguồn và giải nén, hãy mở thư mục “Manual” để xem hướng dẫn cài đặt. Gói mã nguồn bao gồm những thành phần sau:

  1. Hướng dẫn sử dụng
  2. Sourcode demo ứng dụng
  3. Bản demo chạy thử đã build
  4. Lib

Contents (Nội dung)