Resources Onvif – Kết nối và phát trực tiếp thiết bị

Bộ SDK được sưu tầm từ: https://onvif.org – Hướng đến các nhà phát triển và cung cấp liên kết đến một số dự án bên ngoài thực hiện giao diện ONVIF bằng nhiều ngôn ngữ lập trình.

1. Chức năng hoạt động

  • Kết nối và phát trực tiếp luồng video từ thiết bị
  • Trích xuất thông tin thiết bị Onvif
  • Trích xuất liên kết RTSP từ thiết bị

Xin vui lòng nghiên cứu cách thực hiện. Lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ liên quan nào về SDK này.

Tất cả tên sản phẩm, nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Tất cả các tên công ty, sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong trang web này chỉ nhằm mục đích nhận dạng.

2. Tải xuống SDK

STTTên phiên bảnTải xuống SDK

1

Ngôn ngữ: C++
-Qt based application for Android


Tải về
2————————————————
Ngôn ngữ: C#
-Media Profile Configurator
-Get Snapshot Series


Tải về
Tải về
3————————————————
Ngôn ngữ: Java and Kotlin
-Simple Android App using XMLPullParser for parsing
service responses and VideoLAN for streaming Video.
-Open Camera
-Candere


Tải về

Tải về
Tải về
4————————————————
Ngôn ngữ: Node.js
-Library for accessing ONVIF Profile S and G devices
-Scan for cameras and show information
-ONVIF Profile T and S camera on Raspberry Pi hardware


Tải về
Tải về
Tải về
5————————————————
Ngôn ngữ: Objective C and Swift
-Simple App for iOS streaming from Profile T cameras.
-Artificial Intelligence-based object detection system that
utilizes blockchain solutions for storing information
obtained from ONVIF cameras.
-Face Detector


Tải về
Tải về


Tải về
6————————————————
Ngôn ngữ: PHP
-Integration of ONVIF features into web app.


Tải về
7————————————————
Ngôn ngữ: Python
-Access ONVIF interfaces from scripts.


Tải về
8————————————————
Ngôn ngữ: Visual Basic
-Windows scripting tools for accessing ONVIF devices.


Tải về