Trong bài viết này mình xin phép tổng hợp link xem video demo chất lượng thực tế trên một số dòng camera khi lắp đặt. Do đây là hình ảnh do mình tự sưu tầm nên có thể sẽ không đầu đủ trên các hãng. Bài viết sẽ được cập nhật thường xuyên.

I. Demo chất lượng Camera Kbvision

1. Camera dòng Home IP KBONE

STTNội dungLink Youtube
1Chất lượng thực tế KN-H21PAhttps://youtu.be/uEBM_B_VysU
2Chất lượng thực tế KN-H21PWhttps://youtu.be/Vqo1POC5Prw
3Chất lượng thực tế KN-4001WN / KN-B41 (dòng KBONE 4MP)https://youtu.be/XBRfK03fbpQ
4Chất lượng thực tế KN-H21Whttps://youtu.be/r2jQu0gFgl4
5Chất lượng thực tế KN-H21Phttps://youtu.be/ASW7XNIB5X0
6Chất lượng thực tế KN-H21P-Dhttps://youtu.be/wgQA_HQ0nTo
7Giới thiệu demo KN-B21FLhttps://youtu.be/OSQj9l46ADQ
8Giới thiệu demo KN-B41https://youtu.be/65K01UzNO-s
9Giới thiệu demo KN-B41Ahttps://youtu.be/wDZTeIrsVnA
10Giới thiệu demo KN-H41Phttps://youtu.be/0-oBy-L5Njk
11Giới thiệu demo KN-S25Fhttps://youtu.be/Q28xsqYdXcY
12Giới thiệu demo KN-S45Fhttps://youtu.be/J7xvMdmVKa4
13Chất lượng thực tế KN-B21-Dhttps://youtu.be/iUdp7k6Y_JE
14Chất lượng thực tế KN-B23RLhttps://youtu.be/V1oMJkW9BJg
15Chất lượng thực tế KN-D21https://youtu.be/ytxBDaaDR5A
16Chất lượng thực tế KN-H21P-D (new)https://youtu.be/hHMWxJ4KVIo
17Chất lượng thực tế KN-H21W-Dhttps://youtu.be/wneXrTQFbq8

2. Camera IP dòng N3, SN3, TN3 (Kbvision)

STTNội dungLink Youtube
1Chất lượng thực tế KX-C2003N3-B (ống kính 3.6mm)https://youtu.be/TObOGpdzj4I
2Chất lượng thực tế KX-C2012SN3/ KX-C2011SN3
(Starlight – Có màu ánh sáng yếu, 2 model này linh kiện giống nhau)
https://youtu.be/k05cmVrnTYQ
3Chất lượng thực tế KX-A2011TN3, KX-2011TN3https://youtu.be/JVXGRdxYA1w
4Chất lượng thực tế KX-A2012TN3, KX-2012TN3https://youtu.be/FhIEAgCHa4s
5Chất lượng thực tế KX-C2003N3-B với ống kính 6mmhttps://youtu.be/dYCToHzZyyE
6Chất lượng thực tế KX-C2003N3-B (3.6mm) ban ngàyhttps://youtu.be/ceCCEva3_LM
7Chất lượng thực tế KX-C2011SN3 ban ngàyhttps://youtu.be/Mb954gF4Tkk
8Chất lượng thực tế KX-C4011SN3 ban ngàyhttps://youtu.be/jgFKlHn0-oI
9Chất lượng thực tế KX-C2012AN3 ban ngàyhttps://youtu.be/X0A8OFi6B1A
10Chất lượng thực tế KX-C4012AN3 ban ngàyhttps://youtu.be/godLXO9pYRs

3. Camera Ai và Demo chức năng thông minh (Kbvision)

STTNội dungLink Youtube
1Chất lượng Camera KX-CAi4205MN nhìn biển số ban ngày
(Chiều cao lắp đặt 7m, khoảng cách từ cam đếm xe 15m)
https://youtu.be/fhTOvVxbojY
2Chất lượng Camera KX-CAi4205MN nhìn biển số xe vào ban đêm
(Chiều cao lắp đặt 7m, khoảng cách từ cam đếm xe 15m)
https://youtu.be/Bpr5mi7fvFQ
3Demo KX-DAi5005MN-EB nhìn tiền cách xa 2 méthttps://youtu.be/dXlAlafH1Fw
4Demo Camera KX-DAi5005M-EB nhìn đơn hàng Shopee cách xa 1 méthttps://youtu.be/5jmlBFLqubs
5Chất lượng thực tế KX-CAi4204N-B ban ngàyhttps://youtu.be/al6cPlQBRFc
6Báo động còi hú đèn xanh đỏ trên KX-CAiF4003N-TiF-Ahttps://youtu.be/iZobEXO7lWg
7Cảnh báo không mang khẩu trang KX-CAiF4003N-TiF-Ahttps://youtu.be/zFEQiqOuM7Q
8Chức năng SMD trên đầu ghi hình HD Analog Kbvisionhttps://youtu.be/a8JIGK_v7j8
9Demo Camera giao thông nhận diện biển số Kbvisionhttps://youtu.be/eBPekrA5FxI
10Nhận diện đeo khẩu trang trên đầu ghi hình Ai HD Analog Kbvisionhttps://youtu.be/s48_eqJlAvI
11Video Demo Đếm người trong khu vựchttps://youtu.be/0ydq_aIs8dM
12Demo chức năng đếm người qua vạch trên Camera Kbvisionhttps://youtu.be/RpJ31NgVtZA
13Demo chức năng đếm người trong khu vực trên Camera Kbvisionhttps://youtu.be/r0n9-y_UImI
14Demo chức năng đếm người xếp hàng trên Camera Kbvisionhttps://youtu.be/g9KFixVZIj0

4. Camera Thân nhiệt , Fisheye (Kbvision)

STTNội dungLink Youtube
1Demo Camera thân nhiệt KX-H02TNhttps://youtu.be/pc1eRIrVlpI
2Chất lượng thực tế KX-1204FN (Fisheye 12MP)https://youtu.be/Rg313S9zWPo

5. Camera TiF – Báo động chủ động (Kbvision)

STTNội dungLink Youtube
1Giới thiệu Camera cảnh báo chủ động KX-CAiF4003N-TIF-Ahttps://youtu.be/LhvRFVANMO4
2Chất lượng thực tế KX-CAiF2003N-TiF-A ban ngàyhttps://youtu.be/1FzbXr2-1Nk
3Chất lượng thực tế KX-CAiF4003N-TiF-A – FullColor ban đêmhttps://youtu.be/mdec-XAmir0
4Chất lượng thực tế KX-CAiF5003N-TiF-A ban ngàyhttps://youtu.be/RfV-gbXz0oo
5Báo động còi hú đèn xanh đỏ trên KX-CAiF4003N-TiF-Ahttps://youtu.be/iZobEXO7lWg
6Cảnh báo không mang khẩu trang KX-CAiF4003N-TiF-Ahttps://youtu.be/zFEQiqOuM7Q

6. Camera IP FullColor (Kbvision)

STTNội dungLink Youtube
1Chất lượng thực tế KX-AF2111N2 ban ngàyhttps://youtu.be/lV6jHHco4aw
2Chất lượng thực tế KX-CF2001N3-A ban ngàyhttps://youtu.be/F397EB4y-Xs
3Chất lượng thực tế KX-CF2003N3-B ban ngàyhttps://youtu.be/yBIrvU32VUY
4Chất lượng thực tế KX-CF4001N3-A ban ngàyhttps://youtu.be/PcX-pZvkwwg

7. Chất lượng Demo Camera IPC dòng N/N2 phổ thông (Kbvision)

STTNội dungLink Youtube
1Chất lượng thực tế KX-2012N2 (đã hoạt động 2 năm)https://youtu.be/Qd1q7oJGElA
2Chất lượng thực tế KX-2012N2https://youtu.be/pCd5hdkkOC0
3Chất lượng thực tế KX-A2111N2https://youtu.be/wdHod5FUF8w
4Chất lượng thực tế KX-A4111N2, KX-A4112N2
(Hai dòng này linh kiện giống nhau)
https://youtu.be/J6qRMCKpodk
5Chất lượng camera KX-1301WNhttps://youtu.be/JJ-qvNzoIcU
6Demo Camera KX-D2002MN nhìn tiền cách xa 2 méthttps://youtu.be/mypcC9n6nEE
7Demo Camera KX-D4002MN nhìn tiền cách xa 2 méthttps://youtu.be/AJtv0iTLu5E
8Chất lượng thực tế KX-C8001N ban ngàyhttps://youtu.be/H3xMkv3Y7wk
9Demo Camera KX-D2005N2 nhìn tiền cách xa 2 méthttps://youtu.be/pQVD9DJ5wfo
10Chất lượng thực tế KX-A2111N2 ban ngàyhttps://youtu.be/abaSVffNrD4
11Chất lượng thực tế KX-A3111N2 ban ngàyhttps://youtu.be/BR-ZVoBCKeg
12Chất lượng thực tế KX-A4111N2 ban ngàyhttps://youtu.be/eAacEmWte6Y

8. Chất lượng Demo Camera Speedome IP dòng N/ N2 (Kbvision)

STTNội dungLink Youtube
1Chức năng Scan trên Speedome KX-D2008PNhttps://youtu.be/PUsuB6erQ-0
2Demo KX-D2008PN – Phần 1https://youtu.be/4gZvdtY9GIs
3Demo Camera Speedome KX-D2008PN (Zoom 25x) – Phần 2https://youtu.be/kVwx9GKy9TQ
4Demo Camera Speedome KX-D2008PN (Zoom 25x) – Phần 3: Hồng ngoại ban đêmhttps://youtu.be/Ymjvd9ccP7c
5Demo camera KX-D2007PN Nhìn mã vạch cách xa 1 méthttps://youtu.be/JPB2WrLnazc
6Demo Camera KX-D2007PN Nhìn màn hình máy tính cách 4 méthttps://youtu.be/WXtNYBhaRV0
7Demo Camera KX-D2007PN Nhìn tiền cách xa 6 mét và chữ cách xa 8 méthttps://youtu.be/Nq9iBtOREQs
8Demo Camera KX-D2007PN Nhìn màn hình máy tính dùng Word cách xa 5 méthttps://youtu.be/4Y0NFniJ2CA
9Demo Camera KX-C2007sPN2 Zoom 4xhttps://youtu.be/kRQqQ-huS2g
10Demo Camera KX-C2007sPN2 Speedome Zoom 4x nhìn tiền cách xa 2 méthttps://youtu.be/olQO0V89_Oo

9. Camera dòng HD Analog (Kbvision)

STTNội dungLink Youtube
1Chất lượng camera KX-A2011C4https://youtu.be/vip6lMZIOMw
2Chất lượng camera KX-A2011S4https://youtu.be/0yyq_2ZlRNk
3Chất lượng camera KX-A2012C4https://youtu.be/YeHdQZifl1E
4Chất lượng camera KX-A2012S4https://youtu.be/SImW1vb_w-s
5Chất lượng camera KX-A2100CB4https://youtu.be/EPuq8ZWhDdo
6Chất lượng camera KX-A2111C4https://youtu.be/3i8PFvgybuw
7Chất lượng camera KX-A2112C4https://youtu.be/goLNlxlHZYE
8Chất lượng camera KX-A2112CB4https://youtu.be/Zi4TZ8qcC5c
9Chất lượng camera KX-C2004C4https://youtu.be/Wip7wK9voi4
10Chất lượng camera KX-C2121S5https://youtu.be/j0tWByb5Qfs
11Chất lượng camera KX-C2121SAhttps://youtu.be/TyzT0EEv13o
12Chất lượng camera KX-C5011S (5M-N) kết hợp với KX-D8104H1https://youtu.be/0Wv3Xt1Hm7Y
13Chất lượng camera KX-C5013C (5M-N) kết hợp với KX-D8104H1https://youtu.be/Xv028KeOnZk

10. Demo SDK Kbvision (C#)

STTNội dungLink Youtube
1KBVISION SDK – Cài đặt mã hóa Encodehttps://youtu.be/0IHlRMUOB60
2KBVISION SDK – Cài đặt thời gian và khởi động lại thiết bịhttps://youtu.be/NF0dAjhnFKQ
3KBVISION SDK – Cài đặt và nhận thông tin Access Controlhttps://youtu.be/FOJT0AC7-mM
4KBVISION SDK – Chụp hình khi xem trực tiếphttps://youtu.be/3R9v8rGQgh8
5KBVISION SDK – Kết nối và trích xuất thông tin Camera Thermalhttps://youtu.be/rmz7EOgxNCw
6KBVISION SDK – Lấy thông tin ổ cứnghttps://youtu.be/MhkfT4ZalhI
7KBVISION SDK – Nhận diện biển số 1https://youtu.be/YV15nQJfEdA
8KBVISION SDK – Nhận diện biển số 2https://youtu.be/PL3UDy2V694
9KBVISION SDK – Nhận diện và so sánh khuôn mặthttps://youtu.be/TsGSd4Y9l8k
10KBVISION SDK – Thiết lập OSDhttps://youtu.be/WVGQms9f1dc
11KBVISION SDK – Xem lại ghi hình và tải về dữ liệu ghi hìnhhttps://youtu.be/bIFOBG3QLFE
12KBVISION SDK – Xem trực tiếp và điều khiển PTZhttps://youtu.be/Mdf_6BP_oqc

11. Giới thiệu sản phẩm (Kbvision)

STTNội dungLink Youtube
1Giới thiệu Camrera hành trình Kbvision trên xe ôtôhttps://youtu.be/nnf9uu0WCv8
2Giới thiệu Demo KN-2002WNKN-4002WNhttps://youtu.be/ttI9w4ieUs4
3Giới thiệu Camera Speedome Mini KX-C2006CPN-Whttps://youtu.be/fMX3K-V6zhc
4Giới thệu Camera Full Color KX-CF2203Lhttps://youtu.be/V1ZOW8F87YA
5Giới thiêu Camera Ai KX-CAi4205MNhttps://youtu.be/tokQbqzUByE
6Giới thiệu Camera cảnh báo chủ động KX-CAiF4003N-TIF-Ahttps://youtu.be/LhvRFVANMO4
7Giới thiệu Camera Full Color KX-CF2003N3-Bhttps://youtu.be/jxYPNMPCwdY
8Giới thiệu máy chấm công nhận diện khuôn mặt KX-FR04AChttps://youtu.be/5PiVUi9Slxg
9Báo động chủ động trên Camera TiFhttps://youtu.be/ymPNw1kVsrs

II. Demo chất lượng Camera Dahua

1. Dòng Camera IPC phổ thông (Dahua)

STTNội dungLink Youtube
1Chất lượng thực tế 1235M-I1 (đã hoạt động 2 năm)https://youtu.be/8NFS4tKVN54
2Chất lượng thực tế Dahua nội 2MP đĩa bay – TS1Phttps://youtu.be/iXsyQX_HUws
3Chất lượng thực tế DAS-BN2241M-AS ban ngàyhttps://youtu.be/cWjvVQDAa_M
4Chất lượng thực tế DH-IPC-C35P ban ngàyhttps://youtu.be/786HZXvRhUc
5Chất lượng thực tế DH-IPC-HFW1230SP-S4 ban ngàyhttps://youtu.be/LcsdFpfOj2U
6Chất lượng thực tế DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 ban ngàyhttps://youtu.be/kW0T-wJYzqI
7Chất lượng thực tế DH-IPC-HFW2231TP-AS-S2 ban ngàyhttps://youtu.be/FS_I-s1Wtog
8Chất lượng thực tế IPC-HDW2230TP-AS-S2 ban ngàyhttps://youtu.be/iwJkDFmgQjI
9Chất lượng thực tế IPC-HDW2230TP-AS-S2 văn phòng ban ngàyhttps://youtu.be/__gY3UKXq7k
10Chất lượng thực tế IPC-HFW1431SP-S4 ban đêmhttps://youtu.be/T2pjfOl3xwE
11Chất lượng thực tế IPC-HFW2431SP-S-S2 ban ngàyhttps://youtu.be/Rvmr-U-37Ek

2. Camera IP FullColor (Dahua)

STTNội dungLink Youtube
1Chất lượng thực tế DH-IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 ban ngàyhttps://youtu.be/9e1lH2uv4ws
2Chất lượng thực tế DH-IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S2 ban ngàyhttps://youtu.be/_MRhKDs4M3c
3Chất lượng thực tế IPC-HFW2433DM-LED chiều tốihttps://youtu.be/PXVcD1yMm9w
4Chất lượng thực tế IPC-HFW2433DM-LED ban đêmhttps://youtu.be/z-FJo-Gq10w
5Chất lượng thực tế IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S2 ban ngày đường phốhttps://youtu.be/aXe1qYR693o

3. Camera IP Ai và chức năng thông minh (Dahua)

STTNội dungLink Youtube
1Chất lượng thực tế IPC-HFW2231MP-AS-I2-B-S2 ban ngàyhttps://youtu.be/ICsoIcDJfUM

4. Camera IP Speedome (Dahua)

STTNội dungLink Youtube
1Chất lượng thực tế DH-SD6C82FB-GN ban ngàyhttps://youtu.be/f7EYzWIOn7I

Ủng hộ chúng tôi!

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy Like và share giúp mình để nhóm có thêm kinh phí phát triển nội dung tốt hơn!!!
Link Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCb8kHV-gAEWF56jCrVO_0NA
Chân thành cảm ơn bạn!