Italian Trulli

Xem lại ngay video tin nhắn báo động trên ứng dụng KBView Plus

Thông thường, bạn không thể xem lại ngay video khi có sự kiện báo động trên Camera. Do Camera cần tạo hoàn thành tạo file ghi hình trên thẻ nhớ.

Để xem lại ngay video báo động, bạn có thể giảm thời gian tạo file ghi hình như bên dưới:

Khi thiết lập xong, bạn sẽ thu được kết quả như sau: