Italian Trulli

Tạo tài khoản phụ và phân quyền thời gian trên Camera IP Dahua, Kbvision

Hiện tại Camera Dahua, Kbvision đã hỗ trợ chức năng phân quyền hoạt động cho tài khoản User (tài khoản phụ. Bạn có thể cập nhật Firmware mới để sử dụng.

Trên Camera giao diện 3.0 cũ, chỉ hỗ trợ trên một vài sản phẩm mới phát hàng từ 2023 trở về sau.

Do điều kiện có hạn, mình đã test trực tiếp trên các mẫu thiết bị như sau:

  • Dahua: DH-F2C-PV, DH-F4C-PV, DH-F2C-LED, DH-F4C-LED, DH-T2A-PV, DH-T4A-PV, DH-T2A-LED, DH-T4A-LED
  • Kbvision: KX-WF21, KX-WF22, KX-WF41, KX-WF42, KX-WD21, KX-WD22, KX-WD41, KX-WD42, KX-A22F, KX-A42F, KX-C22L, KX-C42L, KX-A21F, KX-A41F, KX-C21L, KX-C41L,

Đa phần các mẫu Camera giao diện 5.0 mới đều hỗ trợ chức năng này, hướng dẫ bên dưới được thiết lập từ thiết bị: DH-IPC-HFW4241T-ZAS