Italian Trulli

Hướng dẫn đăng ký tài khoản DMSS bằng số điện thoại

Vào cuối tháng 3-2024, Dahua đã phát hành phiên bản ứng dụng DMSS hỗ trợ đăng ký tài khoản bằng số điện thoại. Bạn có thể cập nhật ứng dụng trên AppstoreGoogle Playstore để sử dụng. Tải về DMSS mới nhất tại đây:

Thao tác như video sau: