Italian Trulli

Demo thực tế các sản phẩm Camera nhìn hóa đơn, đơn hàng, mã vận đơn Shopee

Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp hình ảnh demo các sản phẩm Camera giám sát nhìn hóa đơn, đơn hàng, mã vận đơn Shopee,… Tùy theo nhu cầu sử dụng, khoảng cách lắp đặt và kinh phí, thông qua hình ảnh, video demo này sẽ giúp bạn lựa chọn sản phẩm ưng ý.

Để quan sát nhìn rõ hóa đơn, đơn hàng, mã vận đơn Shopee, bạn cần lắp đặt theo các yêu cầu kỹ thuật sau:

  • Góc lắp chính diện (hạn chế lắp góc nhìn nghiêng, xéo)
  • Hạn chế góc lắp ngược sáng
  • Nên sử dụng Camera có ống kính Zoom đa tiêu cự (Zoom quang)

A. Ống kính đa tiêu cự - 1 mét

1. IPC-HFW4241T-ZAS nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 1 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Tiêu cự ống kính: 2.8 mm–13.5 mm

2. KX-C2007IRPN3 nhìn đơn hàng Shoppe cách xa 1 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Góc quan sát: 101°–31.36°
– Tiêu cự ống kính: 2.8 mm–12 mm
– Zoom: 4x (maximum)

3. KX-DAi5005M- EB nhìn đơn hàng Shopee cách xa 1 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 5MP
– Góc quan sát: 100°–28
– Tiêu cự ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized

4. IPC-HDBW2841R-ZAS nhìn tiền, hóa đơn, đơn hàng cách 1 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 8MP
– Góc quan sát: 113°–31°
– Tiêu cự ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized

15. IPC-HFW2841T-ZAS nhìn tiền, hóa đơn, đơn hàng cách 1 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 8MP
– Góc quan sát: 113°–31°
– Tiêu cự ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized

B. Ống kính đa tiêu cự - 2 mét

1. IPC-HFW4241T-ZAS nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 2 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Tiêu cự ống kính: 2.8 mm–13.5 mm

2. IPC-HDBW2841R-ZAS nhìn tiền, hóa đơn, đơn hàng cách 2 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 8MP
– Góc quan sát: 113°–31°
– Tiêu cự ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized

3. IPC-HFW2841T-ZAS nhìn tiền, hóa đơn, đơn hàng cách 2 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 8MP
– Góc quan sát: 113°–31°
– Tiêu cự ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized

C. Ống kính đa tiêu cự - 3 mét

1. IPC-HFW4241T-ZAS nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 3 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Tiêu cự ống kính: 2.8 mm–13.5 mm

2. IPC-HDBW2841R-ZAS nhìn tiền, hóa đơn, đơn hàng cách 3 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 8MP
– Góc quan sát: 113°–31°
– Tiêu cự ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized

3. IPC-HFW2841T-ZAS nhìn tiền, hóa đơn, đơn hàng cách 3 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 8MP
– Góc quan sát: 113°–31°
– Tiêu cự ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized

4. KX-CAi2167PN nhìn tiền, hóa đơn, đơn hàng cách xa 3 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Zoom quang 16x

D. Ống kính đa tiêu cự - từ 4 mét trở lên

1. IPC-HFW4241T-ZAS nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 4 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Tiêu cự ống kính: 2.8 mm–13.5 mm

2. KX-CAi2167PN (Zoom 16x) nhìn tiền, mã vạch, đơn hàng cách xa 10 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Zoom quang 16x

E. Ống kính cố định - 1 mét

1. KX-A2011TN3 nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 1 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Góc quan sát: 83°
– Tiêu cự ống kính: 3.6mm

2. F2C-PV nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 1 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Góc quan sát: 98°
– Tiêu cự ống kính: 2.8mm

3. SD2A200HB-GN-AW-PV-S2 nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 1 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Góc quan sát: 86.8°
– Tiêu cự ống kính: 4mm

4. KX-C4W nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 1 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 4 MP
– Góc quan sát: 78°
– Tiêu cự ống kính: 3.6mm

5. H4C nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 1 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 4 MP
– Góc quan sát: 80.3°
– Tiêu cự ống kính: 4mm

F. Ống kính cố định - 2 mét

1. KX-A2011TN3 nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 2 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Góc quan sát: 83°
– Tiêu cự ống kính: 3.6mm

2. F2C-PV nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 2 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Góc quan sát: 98°
– Tiêu cự ống kính: 2.8mm

3. SD2A200HB-GN-AW-PV-S2 nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 2 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Góc quan sát: 86.8°
– Tiêu cự ống kính: 4mm

4. KX-C4W nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 2 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 4 MP
– Góc quan sát: 78°
– Tiêu cự ống kính: 3.6mm

5. H4C nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 2 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 4 MP
– Góc quan sát: 80.3°
– Tiêu cự ống kính: 4mm

H. Ống kính cố định - 3 mét

1. KX-A2011TN3 nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 3 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Góc quan sát: 83°
– Tiêu cự ống kính: 3.6mm

2. F2C-PV nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 3 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Góc quan sát: 98°
– Tiêu cự ống kính: 2.8mm

3. SD2A200HB-GN-AW-PV-S2 nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 3 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Góc quan sát: 86.8°
– Tiêu cự ống kính: 4mm

4. KX-C4W nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 3 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 4 MP
– Góc quan sát: 78°
– Tiêu cự ống kính: 3.6mm

5. H4C nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 3 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 4 MP
– Góc quan sát: 80.3°
– Tiêu cự ống kính: 4mm

H. Ống kính cố định - từ 4 mét trở lên

1. KX-A2011TN3 nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 4 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 2MP
– Góc quan sát: 83°
– Tiêu cự ống kính: 3.6mm

2. KX-C4W nhìn tiền, đơn hàng Shopee cách 4 mét

Thông tin sản phẩm: 

– Độ phân giải: 4 MP
– Góc quan sát: 78°
– Tiêu cự ống kính: 3.6mm

Contents (Nội dung)