Italian Trulli

Hướng dẫn reset mật khẩu chuông cửa KX-VDP11GWN

1. Cách thực hiện

  • Bước 1: Cắm nguồn cho thiết bị, sau đó chờ thiết bị hoàn tất khởi động (khoảng 2 phút)
  • Bước 2: Nhấn giữ nút reset như hình đến khi nghe tiếng bíp (khoảng 15 giây) thì buông tay.
  • Bước 3: Thiết bị sẽ tiến hành khởi động lại. Sử dụng phần mềm ConfigTool để tìm kiếm địa chỉ IP của thiết bị và thiết lập.

2. Hình ảnh cổng kết nối

Chúc bạn thực hiện thành công!