Italian Trulli

Trích xuất dữ liệu ghi hình trên Camera TP-Link Tapo

Bạn đang sở hữu Camera TPLink Tapo, bạn có việc quan trọng muốn truy xuất dữ liệu ghi hình và chi sẽ cho mọi người. Làm thế naod để thực hiện điều đó? Hãy cũng mình tìm hiểu qua bài viết sau đây/

Có 2 cách để truy xuất dữ liệu ghi hình:

1. Dùng đầu đọc thẻ nhớ và PC

Đây là cách đơn giản nhất, chỉ cần sử dụng đầu đọc thẻ nhớ và cắm nó vào máy tính, bạn hoàn toàn có thể truy cập được dữ liệu đã lưu như một chiếc USB thông thường:

2. Sử dụng app Tapo

Bạn có thể ghi lại video đã ghi hình và chia sẽ cho bạn bè bằng cách:

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!

Contents (Nội dung)