Italian Trulli

Tạo tài khoản Onvif trên Camera TP-Link Tapo

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản Onvif cho Camera Tapo. Theo chế độ mặc định, tài khoản Onvif sẽ không được tạo sẵn.

1. Xem địa chỉ IP Camera Tapo

Đầu tiên, bạn cần xác định đúng địa chỉ IP Camera TPLink Tapo bằng cách mở app Tapo trên điện thoại và thao tác như sau:

2. Tạo tài khoản Onvif

Theo chế độ mặc định, tài khoản Onvif sẽ không được kích hoạt, bạn cần tạo tài khoản Onvif trên app Tapo:

3. Kiểm tra trên phần mềm Onvif Device Manager

Sau khi tạo tài khoản Onvif cho Camera, bạn có thể sử dụng phần mềm Onvif Device Manager để tìm kiếm thiết bị và lấy Link RTSP video:

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!

Contents (Nội dung)