Italian Trulli

Cài đặt báo động không đeo khẩu trang trên TIOC

TIOC là dòng sản phẩm Camera mới của Dahua hỗ trợ báo động chủ động, thiết bị sẽ đưa ra cảnh báo đèn, còi tại Camera khi phát hiện sự kiện như: phát hiện chuyển động, phát hiện khuôn mặt, hàng rào ảo, khu vực cấm, …
Trong đó với chức năng phát hiện khuôn mặt, có hỗ trợ nhận dạng không đeo khẩu trang và đưa ra cảnh báo. Hãy cùng mình tìm hiểu bài viết để thiết lập chức năng này.

1. Thiết lập báo động khi không mang khẩu trang

Thao tác như hướng dẫn sau:

2. Giao diện thiết lập tiếng việt

Sau đây là giao diện thiết lập tương ứng bằng tiếng việt:

Chúc bạn thiết lập thiết bị thành công!!!