Italian Trulli

Dahua – Imou – Firmware IPC, NVR, XVR tên miền Smartddns + Tiếng việt (Riêng tư)

Danh sách tổng hợp các Firmware mới nhất dành cho IPC, NVR, XVR của Dahua và Imou được cập nhật mới nhất theo thời điểm hiện tại.

I. Lưu ý khi nâng cấp

  1. Chọn và tải về đúng Firmware cho thiết bị cần nâng cấp.
  2. Sau khi nâng cấp, cần Factory Default (Khôi phục cài đặt gốc) để áp dụng cấu hình mới.
  3. Chỉ nâng lên Firmware bản mới hơn.

II. Tải về Firmware

Vì lý do bảo mật và vấn đề kinh doanh thị trường, Firmware chỉ cung cấp và lưu hành nội bộ: Dahua – IMOU Firmware – Hệ thống ứng dụng CCTV (cctvapp.net)