Italian Trulli

Hướng dẫn thêm thiết bị ONVIF

Chức năng thêm thiết bị bằng Onvif được sử dụng trong những trường hợp sau:

 1. Kết nối đến thiết bị hỗ trợ Onvif Profile G (có khả năng trích xuất liên kết stream video)
 2. Phần lớn hỗ trợ trên các thiết bị IPC, trên thiết bị ghi hình (NVR/XVR) hiện tại nhóm đã kiểm tra thương thích với sản phẩm của Dahua, Kbvision giao diện web v4.0 trở lên
 3. Đừng lo lắng khi thiết bị của bạn không hỗ trợ Onvif Profile G, bạn có thể kết nối bằng “Auto RTSP” hoặc nhập trực tiếp “RTSP”
 4. Trên một số sản phẩm IPC/ NVR/ XVR bạn cần phải tắt bảo mật Onvif, và tạo tài khoản Onvif để kết nối (không sử dụng được tài khoản ‘admin’)

Hướng dẫn kết nối

Để thêm thiết bị vào ứng dụng bằng “Thiết bị Onvif”, bạn cần thực hiện những bước sau:

 1. Kiểm tra thiết bị hỗ trợ chuẩn Onvif Profile G
 2. Mở port (cổng) kết nối
 3. Nhập thông tin kết nối vào ứng dụng

1. Kiểm tra thiết bị hỗ trợ chuẩn Onvif

 • Bạn có thể kiểm tra thông tin hỗ trợ Onvif từ brochure của sản phẩm. Hoặc mở ứng dụng ONVIF View -> Thiết bị hỗ trợ -> Nhập vào model sản phẩm của bạn để kiểm tra.
 • Ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn thông tin thiết bị hỗ trợ kết nối và liên kết RTSP mẫu. Tuy nhiên do thiết bị hỗ trợ Onvif rất đa dạng nên chúng tôi sẽ cập nhật dần dữ liệu thiết bị hỗ trợ theo thời gian.

2. Mở port (cổng) kết nối

 • Tương tự như nhũng thiết bị camera khác, để xem được video qua internet, bạn cần mở port (cổng kết nối) trên modem của bạn. Nếu bạn kết nối trong hệ thống mạng nội bộ (local) có thể bỏ qua bước này.
 • Cổng kết nối mặc định HTTP là 80 và RTSP là 554 hoặc 5554
 • Cổng kết nối nằm sau địa chỉ IP trong liên kết RTSP
 • Bạn hoàn toàn có thể sử dụng tên miền hỗ trợ trên thiết bị để thay thế địa chỉ IP khi kết nối
 • Lưu ý: nếu thiết bị không hỗ trợ tên miền, bạn có thể sử dụng Dyndns. No-ip thêm vào modem mạng.

3. Nhập thông tin kết nối vào ứng dụng

 • Sau khi mở thành công port (cổng) kết nối, bạn có thể vào trang: https://ping.eu để liểm tra lại kết quả.
 • Nhập đầy đủ thông tin của thiết bị, phần mềm sẽ thực hiện kết nối đến thiết bị và tự động trích xuất liên kết RTSP tương ứng.
 • Trên một số sản phẩm IPC/ NVR/ XVR bạn cần phải tắt bảo mật Onvif, và tạo tài khoản Onvif để kết nối (không sử dụng được tài khoản ‘admin’)

Nếu gặp khó khăn trong việc thêm thiết bị, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Lưu ý: Phiên bản miễn phí hỗ trợ tối đa 32 kênh. Phiên bản trả phí sẽ hỗ trợ 64 kênh.

Contents (Nội dung)