Italian Trulli

HIKVISION Player SDK – Phát video file ghi hình

Mã nguồn này do HIKVISION phát triển, hỗ trợ phát file sao lưu ghi hình của thiết bị HIKVISION

1. Chức năng hoạt động

  • Hỗ trợ mở tệp bằng đường dẫn lưu có chứa các ký tự được mã hóa UTF-8 (API liên quan: PlayM4_OpenFile).
  • Hỗ trợ giải mã phần cứng nhiều luồng phát của camera PanoVu (model: DS-2CD6A64F, pixel: 2400w).
  • Hỗ trợ phát và chọn tệp định dạng MP4 (3GP) với chỉ mục được đặt trước.
  • Hỗ trợ mở rộng với các sản phẩm Fisheye Camera

2. Tải xuống SDK

STTTên phiên bảnTải xuống SDK

1

Player SDK (for Windows 32-bit)

Tải về

2
—————————————–
Player SDK (for Windows 64-bit)

Tải về

3
—————————————–
Player SDK (for Linux 32-bit)

Tải về

4
—————————————–
Player SDK (for Linux 64-bit)

Tải về

3. Hướng dẫn cài đặt

Mã nguồn được sưu tầm từ https://hikvision.com/ . Đây là file mã nguồn trực tiếp từ HIKVISION, chưa qua chỉnh sửa.

Sau khi tải xuống mã nguồn và giải nén, hãy mở file hướng dẫn định dạng “chm” để xem hướng dẫn cài đặt. Gói mã nguồn bao gồm những thành phần sau:

  1. File hướng dẫn cài đặt và sử dụng
  2. Gói thư viện phần mềm
Contents (Nội dung)