Italian Trulli

EZVIZ Platform SDK (iOS)

Tài liệu này được sử dụng để giới thiệu định nghĩa và trình gọi của API của SDK nền tảng EZVIZ mở (iOS).

1. Chức năng hoạt động

 • Nhận danh sách thiết bị trong tài khoản
 • Xem video trực tiếp và cài đặt dộ phân giải hiển thị
 • Xem dữ liệu file ghi hình
 • Đàm thoại âm thanh 2 chiều
 • API cho cài đặt của thiết bị.
 • Điều khiển PTZ
 • Cài đặt Wifi cho thiết bị
 • Ghi lại các tập tin video khi phát video trực tiếp và video đã ghi
 • Chụp ảnh khi phát video trực tiếp và quay video.
 • Nhận thông tin báo động

2. Tải xuống SDK

STTTên phiên bảnTải xuống SDK

1

EZVIZ Platform SDK iOS Manual

Tải xuống

3. Hướng dẫn cài đặt

Sau khi tải xuống mã nguồn và giải nén, hãy mở file: “EZVIZ iOS SDK.html” để xem hướng dẫn cài đặt. File tải về bao gồm những thành phần sau:

 1. File hướng dẫn: EZVIZ iOS SDK.html
 2. Thư mục tập tin dữ liệu
Contents (Nội dung)