Italian Trulli

Hướng dẫn sử dụng GET RTSP Camera

Ứng dụng GET RTSP Camera được phát trển dựa trên tài liệu hướng dẫn Resources Onvif tại: https://www.onvif.org/resources/

1. Chức năng chính

 • Kết nối và xem thông tin thiết bị
 • Trích xuất, sao chép link RTSP từ thiết bị
 • Kiểm tra phát trực tiếp link RTSP

2. Thiết bị hỗ trợ:

 • Hỗ trợ các thiết bị như: IP Camera, NVR, DVR, XVR
 • Yêu cầu: Thiết bị hỗ trợ chuẩn Onvif Profile G (Hồ sơ G).

3. Ngôn ngữ

 • Tiếng việt
 • Tiếng anh

4. Hệ thống và quyền truy cập

 • Cần có: Android 5.1 trở lên
 • Ứng dụng này có quyền truy cập vào:
  • Truy cập mạng đầy đủ: thực hiện chức năng cấu hình và phát trực tiếp thiết bị

5. Tải về & cài đặt

6. Hướng dẫn sử dụng

7. Ảnh chụp màn hình

8. Video hướng dẫn

Contents (Nội dung)