Italian Trulli

Hướng dẫn cài đặt WiFi Camera IMOU Knight (IPC-F88FIP-V2)

Hướng dẫn kết nối WiFi cho Camera IMOU Knight (IPC-F88FIP-V2).

Model cam này hỗ trợ cả WiFi băng tần 5Ghz và 2.4Ghz.

Cảm ơn bạn đã theo dõi video!!!

Nguồn: https://www.imoulife.com/support/video