Italian Trulli

Hướng dẫn kết nối WiFi và hướng dẫn sử dụng Robot Hút Bụi RV-L11-A

Hướng dẫn cơ bản kết nối thiết bị vào ứng dụng IMOU Life cũng như cách sử dụng cơ bản Robot Hút Bụi thông minh RV-L11-A

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!

Nguồn: https://www.imoulife.com/support/video