Italian Trulli

Hướng dẫn sử dụng thiết bị chia HDMI DHI-F-HDMI0110

1. Hình ảnh thiết bị

2. Nguyên lý hoạt động

Theo chế độ mặc định, thiết bị hoạt động sẽ nhận tín hiệu vào HDMI IN và xuất ra giống nhau trên 10 ngõ ra (OUTPUT 1, 2, 3, … 10).

Tuy nhiên có thể thiết lập từ 1 ngõ vào  HDMI IN sẽ chia và xuất ra trên nhiều màn hình khác nhau (Mỗi màn hình sẽ hiển thị 1 góc từ HDMI IN). Cách này cần sử dụng kết hợp với màn hình chuyên dụng.

3. Đấu nối thiết bị

Đầu tiên kết nối HDMI in và 4 HDMI out như hình:

Gạt tắt hết 4 công tắc ở đây:

4. Dùng Remote thiết lập địa chỉ cho màn hình

  • Trong bài viết sử dụng bộ chia tín hiệu: DHI-F-HDMI0110, và màn hình DHI-LS490UCM-YEF-V2
  • Trên mỗi màn hình, nhấn nút Menu -> mũi tên lên, xuống, trái, phải chỉnh thông số như sau:

A. Chỉnh thông số mỗi màn hình theo địa chỉ như sau để chia màn hình 2 x 2 (2 cột x 2 hàng)

Sẽ được kết quả như sau:

B. Chỉnh thông số mỗi màn hình theo địa chỉ như sau để chia màn hình 3 x 2 (3 cột x 2 hàng)

Sẽ được kết quả như sau:

5. Lưu ý: Cần tắt Unit Display

Nếu bật Unit Dislay: On, Thiết bị sẽ không chia hình

Cần sử dụng với màn hình chuyên dụng hỗ trợ thay đổi Soft Address, nếu sữ dụng tivi thường sẽ không chia được hình, nếu dung tivi thường sẽ hiển thị như sau:

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!

Contents (Nội dung)