Italian Trulli

Các sản phẩm máy chấm công của Kbvision và hướng dẫn sử dụng SmartPSS-AC

Trong bài biết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những sản phẩm máy chấm công của Kbvision và cách sử dụng phần mềm SmartPSS-AC để điều khiển, theo dõi và xuất báo cáo. Bài viết này có thể áp dụng với các sản phẩm tương tự trên dòng AccessControl ASI, ASA của Dahua.