Italian Trulli

Hướng dẫn reset mật khẩu DH-T2A-PV, DH-T4A-PV, DH-T2A-LED, DH-T4A-LED

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset cứng trên Camera DH-T2A-PV, DH-T4A-PV, DH-T2A-LED, DH-T4A-LED

Cách thực hiện

  • Bước 1: Cắm nguồn cho Camera, sau đó chờ thiết bị hoàn tất khởi động (khoảng 1 phút)
  • Bước 2: Nhấn giữ nút reset trong 30 giây, sau đó thả nút reset ra (vẫn giữ nguồn)
  • Bước 3: Chờ khoảng 1 phút sau, truy cập vào địa chỉ IP của thiết bị (IP động DHCP) để đặt lại mật khẩu mới

Chúc bạn thực hiện thành công!