Kích hoạt chế độ riêng tư (ẩn hình) Camera Tenda trên ứng dụng TDSEE

Nếu bạn cần sự riêng tư, bạn có thể tạm dừng ghi hình bằng cách kích hoạt chế độ riêng tư trên Camera. Khi đó ống kính trên Camera sẽ được ẩn giấu vè không ghi hình.

Thao tác như hướng dẫn sau:

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!