Khởi động thủ công và lập lịch khởi động cho Camera Tenda trên app TDSEE

Để bảo trì, bảo dưỡng vận hành thiết bị, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi động thủ công và lập lịch khởi động cho Camera Tenda trên app TDSEE.
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!