Số lượng tài khoản được chia sẽ trên Camera TP-Link Tapo

Trong bài viết này, mình sẽ thống kê chi tiết cho bạn số lượng tài khoản được chia sẽ tối đa trên ứng dụng Tapo, cụ thể như sau:

STTNội dungKhả năng hỗ trợ
1Số lượng tài khoản chia sẽ2
2Số lượng thiết bị đăng nhập tối đa/ 1 tài khoản10

Như vậy, bạn có thể thấy với 1 Camera Tapo bạn có thể:

  • Chia sẽ tối đa cho 2 tài khoản phụ khác
  • Mỗi tài khoản có thể đăng nhập tối đa trên 10 thiết bị điện thoại khác nhau.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!